שחיקה של מורים בחינוך המיוחד: סינתזה של מחקר מהשנים 1979 עד 2013

Brunsting, Nelson C.; Sreckovic, Melissa A.; Lane, Kathleen Lynne. "Special Education Teacher Burnout: A Synthesis of Research from 1979 to 2013", Education & Treatment of Children. Nov2014, Vol. 37 Issue 4, p681-711.

שחיקה של מורים מתרחשת כאשר מורים חווים מתח נפשי במשך תקופות ארוכות, תשישות נפשית, דה-פרסונליזציה והעדר הישגיות אישית.

התוצאות המקושרות לשחיקה כוללות נשירה של מורים, בעיות בריאות של מורים, ותוצאות שליליות של התלמידים. מורים בחינוך המיוחד נמצאים בסיכון גבוה לשחיקה.

בסקירה זו, המחברים עדכנו את הספרות לגבי תנאי העבודה של מורים לחינוך מיוחד על ידי סקירה של 23 מחקרים אשר: (א) כללו מדידה כמותית של שחיקה ו-(ב) התמקדו במורים לחינוך מיוחד כמשתתפים.

ניתוח המחקרים שנסקרו, סיפק בסיס ברור של תמיכה עבור הקשר בין שחיקה לבין טווח של משתנים החל ברמה האינדיבידואלית, דרך רמת הכיתה ורמת בית הספר ועד רמת המחוז.

הניסיון של המורה, לקות התלמיד, קונפליקט התפקיד, העמימות של התפקיד, ותמיכה מינהלית היו הגורמים הבולטים במיוחד בשחיקה של מורים בחינוך המיוחד.

נידונו פערים חשובים במחקר, צוינו כיוונים עתידיים עבור חוקרים וסופקו השלכות עבור מורים ואנשי מקצוע אחרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya