שותפות מכללת "אחוה" ובית ספר "אחוות אחים": מודל ייחודי להתפתחות מקצועית בדגש דיסציפלינרי

מקור וקרדיט :
שוש מלאת, "שותפות מכללת "אחוה" ובית ספר "אחוות אחים": מודל ייחודי להתפתחות מקצועית בדגש דיסציפלינרי",  דפי יוזמה , כתב עת ליוזמות חינוכיות, תשס"ט 2008, מכון מופ"ת . 
 
רעיונות לשיתוף פעולה בין המכללה כמוסד המכשיר מורים לבין בית הספר כמוסד המאפשר התנסות הביאו ליצירת תכנית בעלת מודל ייחודי ניסויי עבור פרחי הוראה בהכשרה דיסציפלינרית. תכנית זו מאפשרת התנסות של המתכשרים להוראה בבית ספר מאמן. הבסיס למודל זה הנו האמונה, שלבית הספר המאפשר התנסות במצבים אותנטיים יש תפקיד חשוב בהקנייתו של הידע הפדגוגי-פרקטי של המורה. המאמר מתאר את המסגרת הקונספטואלית לדגם ההתנסות המעשית בבית הספר המאמן (PDS) ואת הרציונל של " אחוות אחים"   שמה של התכנית שהוזכרה לעיל.
כמו כן מודגשים ההיבטים המעשיים של השותפות בין המכללה לבין בית הספר ביישום המודל הייחודי להתפתחות פרופסיונלית בהוראה, לרבות רפלקציה על ההתנסות ורפלקציה על השותפות בתום שלוש שנים של התנסות.
רקע
"אחות אחים" הוא שם תכנית הניסוי של השותפות בין בית הספר "האחים" לבין מכללת "אחוה". בית הספר שינה את שמו ל"אחוות אחים" בעקבות תכנית הניסוי הזאת. זהו בית ספר יסודי מגן חובה ועד לכיתה ו, בית הספר הראשון שהוקם בקריית מלאכי על ידי רבקה גובר, "אם הבנים", ונקרא על שם בניה אפרים וצבי שנפלו במלחמת השחרור. בית הספר ממוקם בלב שכונת הוותיקים בעיר, ובו לומדת כמחצית מן האוכלוסייה החילונית במקום. בבית הספר 17 כיתות, מהן שתי כיתות לחינוך מיוחד, כ 40- עובדי הוראה ו 509- תלמידים, ש 10%- מהם עולים חדשים מאתיופיה ומחבר העמים.

במודל ההתנסותי שותף רובו של צוות המורים והעובדים בחניכת שלוש קבוצות של פרחי הוראה, הלומדות בבית הספר שלושה ימים בשבוע. מדריכה פדגוגית מהמכללה מלווה כל קבוצה של פרחי הוראה בזמן שהותם בבית הספר ובמקביל מלווה את המורים המאמנים. צוות בית הספר ותלמידי בית הספר נוטלים חלק פעיל בתהליך ההתנסות הן באמצעות סדנאות המשלבות תאוריות והתנסות מעשית והן באמצעות השתלמויות פרופסיונליות בהנחיית מנחים מהמכללה. כמו כן, יחידת המחקר וההערכה של המכללה מלווה את השותפים ואת הפעילויות.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya