שותפות מוצלחת בין אוניברסיטה לבין בית ספר: מסגרת מושגית פרשנית כדי ליידע על פרקטיקת שותפות

Mellita Jones, Linda Hobbs, John Kenny, Coral Campbell, Gail Chittleborough, Andrew Gilbert, Sandra Herbert, Christine Redman. " Successful university-school partnerships: An interpretive framework to inform partnership practice", Teaching and Teacher Education 60 (2016) 108-120.

המאמר מציג מסגרת מושגית פרשנית הנובעת מחקר מקרה אורך מרובה וחוזר של חמש אוניברסיטאות אוסטרליות הבוחנת פרקטיקות ייחודיות התומכות בתכניות מבוססות ומצליחות להכשרת מורים למדעים מבוססות בית ספר.

התוצאות מראיונות עם מורי המורים, צוות בית הספר ופרחי ההוראה, מראות ארבעה מרכיבים שמנחים שימוש בר-קיימא ומוצלח בשותפויות אוניברסיטה-בית ספר. מרכיבים אלה כוללים: עקרונות פדגוגיים מנחים; צמיחת שותפויות אוניברסיטה-בית ספר; ייצוגים של שותפות; ומודל צמיחה המספר פיגום לפתיחה, לצמיחה ולתמיכה בשותפויות הממקסמות את היתרונות עבור כולם.

קישור לתקציר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya