שוליאות: מקרה לדוגמא – סטודנט כמעריך קורס

מקור: כנס בחינוך ניסויי, גישות אלטרנטיביות בהוראה והכשרה, המכללה האקדמית בתל-חי

השוליאות, מסגרת המוצעת לתלמידים במסלול לתעודת הוראה בתל-חי, הנה קורס בחירה, ללא משבצת זמן בשנתון המכללה, ללא סילבוס עם מטרות שנקבעו מראש  או רשימה ביבליוגרפית נתונה. ייחודיותו  של הקורס טמונה בחד-פעמיות  שלו, הנובעת מהאוטונומיה שהוא מאפשר למורה ולתלמיד, ללמוד משהו ייחודי לשניהם: זוהי "תפירה סלונית" מעוצבת על פי המידות האישיות, הטעם האישי ויכולת התקשורת הבין אישית של שותפים, שהסכימו להתנסות בלמידה בעלת אפשרויות פתוחות: הרפתקה לימודית בשניים. 

מאפייני השוליה

הסטודנט שבחר לעבוד איתי במסגרת השוליאות, הוא מורה בעל ניסיון רב במערכת החינוך,  הוא רחב אופקים ובעל ידע רב. בשלותו האישית, הנובעת  מניסיון חייו ויכולותיו האישיות, מאפשרת תהליך למידה המאופיין במידה רבה של מכוונות עצמית וויסות עצמי בלמידה ( צימרמן 1984, 1986; קרמר 1984; זילברשטיין וגבע 1993; בירנבוים 1997).

נתוניו האישיים של הסטודנט קבעו במידה רבה את סוג העבודה המשותפת ואופי הלמידה.

מאפייני המורה

הרקע המקצועי שלי, עיסוקי בעבר ובהווה, אפשרו לי להעמיד לבחירתו של הסטודנט, עיסוק בתחומים כמו: תכנון, פתוח והערכה של תוכניות לימודים, הכנסת שינויים למוסדות חינוך, בית הספר כגוף  אוטונומי, שילוב חינוך מיוחד בחינוך רגיל.

בנוסף לגופי הידע בהם אני עוסקת כאשת מקצוע, הבאתי איתי לתוכנית השוליאות, סקרנות  רבה ונכונות למפגש לימודי מסוג אחר.

 תיאור התהליך של בניית ה"קורס"

א. תוך כדי דיאלוג על  האפשרויות  המוצעות, בחר הסטודנט להעריך את הסדנה הרפלקטיבית בה אני מלמדת והוא לומד: סוג של מחקר פעולה.

התלבטנו לא מעט בפן האתי של הערכה ולבסוף, סיכמנו לבצעה מתוך הכרת  ה"סכנות"  המקצועיות שלה. בכך, הפכנו את הלבטים האתיים – מקצועיים, לחלק מתכניו  של  הקורס, שנבנו בהדרגתיות, תוך כדי התמודדות עם הבעיות שהמציאות זימנה לנו.

ב.  קבענו  במשותף,  מה יהיה התוצר עליו יוערך כסטודנט, והחלטנו שהתוצר יהיה דוח הערכה לסדנה. מטרת הדוח: הערכה מעצבת לשם שיפור הסדנה במחזורים הבאים.

 בחירת זו הכתיבה את  התכנים של  הקורס האישי בו אנו דנים: מודלים  בהערכת תוכניות; תכנון  ההערכה; פיתוח כלים לאיסוף נתונים, תיעוד שיטתי של הסדנא  לצורך איסוף הנתונים, עיבוד הממצאים  והגשתם כדו"ח  הערכה.  מועדי המפגשים הלימודיים ומקומם, נקבעו בינינו בהתאם לצורך, לעתים במכללה ולעתים בבתים הפרטיים שלנו.

 מפגשי הלמידה היו מלווים בקריאת חומר עיוני רלוונטי (ההוראה כעיסוק רפלקטיבי), על מנת לאפשר לסטודנט להבין את מניעי התכנון  והביצוע של הסדנא.

 התרומות הנלוות

 לתוכנית לימודים טובה, יש פוטנציאל קוריקולרי בלתי נצפה, ולא ידוע מראש.

אחת התרומות הנלוות למפגש הלמידה הייחודי בו אנו דנים, הן השיחות שהתפתחו בינינו במהלך המפגשים, שלעתים קרובות חרגו בהרבה מתחום ההערכה של תוכנית לימודים, שהייתה מטרת הפגישה. במפגשים אלה עסקנו בבעיות חברה, דת ומדינה (הסטודנט הוא אדם בעל רקע דתי), יהדות, קיבוץ (אני חברת קיבוץ) מוסר, חינוך והוראה ומה לא? מי מאתנו לא היה רוצה להגיע עם תלמידיו (ולא משנה בני כמה הם…) לשיחות כאלה? האם ניתן, במצב המתואר, להבחין מהו הלומד ומהו המלמד?

 תרומתה האפשרית של מסגרת השוליאות, למסלול להכשרת מורים

 מסגרת השוליאות מאפשר התנסות בהוראה/למידה רבת פנים: כמספר השותפים בתהליך – כך מספר ההתגוונויות. תחום התוכן של השוליאות (במקרה שלנו, הערכת תוכנית לימודים וחשיפה לשיקולי הדעת בבנייתה ובהפעלתה), הופכים להיות רק חלק ממטרות הלמידה. מבנה מסגרת השוליאות מאפשר לסטודנטים פרחי הוראה, להתנסות בדגם הוראה/למידה ויחסי מורה/תלמיד מסוג אחר: יחסים אישיים, שיש בהם דיאלוג מתמיד, הענות לעניין האישי של הלומד ושל המורה גם יחד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפית נתונה. ייחודיותו  של הקורס טמונה בחד-פעמיות  שלו, הנובעת מהאוטונומיה שהוא מאפשר למורה ולתלמיד, ללמוד משהו ייחודי לשניהם: זוהי “תפירה סלונית” מעוצבת על פי המידות האישיות, הטעם האישי ויכולת התקשורת הבין אישית של שותפים, שהסכימו להתנסות בלמידה בעלת אפשרויות פתוחות: הרפתקה לימודית בשניים.  מאפייני השוליה הסטודנט שבחר לעבוד איתי במסגרת השוליאות, הוא מורה בעל ניסיון רב במערכת החינוך,  הוא רחב אופקים ובעל ידע רב. בשלותו האישית, הנובעת  מניסיון חייו ויכולותיו האישיות, מאפשרת תהליך למידה המאופיין במידה רבה של מכוונות עצמית וויסות עצמי בלמידה ( צימרמן 1984, 1986; קרמר 1984; זילברשטיין וגבע 1993; בירנבוים 1997).נתוניו האישיים של הסטודנט קבעו במידה רבה את סוג העבודה המשותפת ואופי הלמידה.מאפייני המורה הרקע המקצועי שלי, עיסוקי בעבר ובהווה, אפשרו לי להעמיד לבחירתו של הסטודנט, עיסוק בתחומים כמו: תכנון, פתוח והערכה של תוכניות לימודים, הכנסת שינויים למוסדות חינוך, בית הספר כגוף  אוטונומי, שילוב חינוך מיוחד בחינוך רגיל.בנוסף לגופי הידע בהם אני עוסקת כאשת מקצוע, הבאתי איתי לתוכנית השוליאות, סקרנות  רבה ונכונות למפגש לימודי מסוג אחר.  תיאור התהליך של בניית ה”קורס”א. תוך כדי דיאלוג על  האפשרויות  המוצעות, בחר הסטודנט להעריך את הסדנה הרפלקטיבית בה אני מלמדת והוא לומד: סוג של מחקר פעולה.התלבטנו לא מעט בפן האתי של הערכה ולבסוף, סיכמנו לבצעה מתוך הכרת  ה”סכנות”  המקצועיות שלה. בכך, הפכנו את הלבטים האתיים – מקצועיים, לחלק מתכניו  של  הקורס, שנבנו בהדרגתיות, תוך כדי התמודדות עם הבעיות שהמציאות זימנה לנו.ב.  קבענו  במשותף,  מה יהיה התוצר עליו יוערך כסטודנט, והחלטנו שהתוצר יהיה דוח הערכה לסדנה. מטרת הדוח: הערכה מעצבת לשם שיפור הסדנה במחזורים הבאים. בחירת זו הכתיבה את  התכנים של  הקורס האישי בו אנו דנים: מודלים  בהערכת תוכניות; תכנון  ההערכה; פיתוח כלים לאיסוף נתונים, תיעוד שיטתי של הסדנא  לצורך איסוף הנתונים, עיבוד הממצאים  והגשתם כדו”ח  הערכה.  מועדי המפגשים הלימודיים ומקומם, נקבעו בינינו בהתאם לצורך, לעתים במכללה ולעתים בבתים הפרטיים שלנו.  מפגשי הלמידה היו מלווים בקריאת חומר עיוני רלוונטי (ההוראה כעיסוק רפלקטיבי), על מנת לאפשר לסטודנט להבין את מניעי התכנון  והביצוע של הסדנא.  התרומות הנלוות לתוכנית לימודים טובה, יש פוטנציאל קוריקולרי בלתי נצפה, ולא ידוע מראש.אחת התרומות הנלוות למפגש הלמידה הייחודי בו אנו דנים, הן השיחות שהתפתחו בינינו במהלך המפגשים, שלעתים קרובות חרגו בהרבה מתחום ההערכה של תוכנית לימודים, שהייתה מטרת הפגישה. במפגשים אלה עסקנו בבעיות חברה, דת ומדינה (הסטודנט הוא אדם בעל רקע דתי), יהדות, קיבוץ (אני חברת קיבוץ) מוסר, חינוך והוראה ומה לא? מי מאתנו לא היה רוצה להגיע עם תלמידיו (ולא משנה בני כמה הם…) לשיחות כאלה? האם ניתן, במצב המתואר, להבחין מהו הלומד ומהו המלמד?  תרומתה האפשרית של מסגרת השוליאות, למסלול להכשרת מורים מסגרת השוליאות מאפשר התנסות בהוראה/למידה רבת פנים: כמספר השותפים בתהליך – כך מספר ההתגוונויות. תחום התוכן של השוליאות (במקרה שלנו, הערכת תוכנית לימודים וחשיפה לשיקולי הדעת בבנייתה ובהפעלתה), הופכים להיות רק חלק ממטרות הלמידה. מבנה מסגרת השוליאות מאפשר לסטודנטים פרחי הוראה, להתנסות בדגם הוראה/למידה ויחסי מורה/תלמיד מסוג אחר: יחסים אישיים, שיש בהם דיאלוג מתמיד, הענות לעניין האישי של הלומד ושל המורה גם יחד.

yyya