שוליאות מדעית אותנטית של מורי מדעים בפועל: חוויות משתתף, רפלקציות, תוצאות אפקטיביות וקוגניטיביות, וקשר לפרקטיקה

Kazempour, Mahsa; Amirshokoohi, Aidin. Authentic science apprenticeship for in-service science teachers participant experiences, re?ections, cognitive and affective outcomes, and connections to practice. Professional Development in Education, 2014, Vol. 40, No. 5, 855–878

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

ההצלחה של יזמות חינוכיות חדשות בהוראת המדעים תלויה באופן משמעותי במורים. הזדמנויות לפיתוח מקצועי אפקטיבי הראו שהן מעודדות ותומכות במורים באימוץ התנסות הוראתית מעשית מבוססת חקר. בייחוד נטען שאמצעים אפקטיביים לכך שמורי מדעים ילמדו על חקר מדעי היא דרך הקשר של התנסויות לימודיות המאפשרות למורים לשקוע בתרבות של המדע.

המטרה של מחקר איכותי זה הייתה לחקור את ההתנסויות האישיות והקולקטיביות בהתפתחות המקצועית של המשתתפים, מחשבות, רפלקציות ואמונות מתפתחות, גישות וידע בהקשר לתכנית מחקר שוליאות בת שבועיים עבור מורים למדעים בחינוך העל-יסודי.

אובחנו ארבעה סוגי טיפוסים של מורים המבוססים על סוג ורמת המעורבות במעבדת מדעים שבה הם הוצבו.

פרופיל א

לשתי קבוצות המורים השייכים לקטגוריה זו הייתה הזדמנות לבצע מחקרים עצמאיים בתקופה של שבועיים ולהיות מעורבים בהיבטים שונים של חקר הכוללים סקירת ספרות, תכנון תכנית חקר, איסוף וניתוח נתונים, ושיתוף הממצאים שלהם. קבוצה זו פיתחה את שאלת ושיטת המחקר בהתבסס על סקירה ראשונית של הספרות ודיונים קבוצתיים חוזרים המערבים את סגל המחקר.

פרופיל ב

ששת קבוצות המורים מתוך פרופיל זה פגשו מגוון של התנסויות במעבדה אשר שויכו אליה. בניגוד לפרופיל א, קבוצה זו לא ביצעה חקירות שלמות או מחקר עצמאי, אך ניתנה להם האפשרות להשתתף בצורה פעילה, ברמות שונות, בפרויקטים מחקריים קיימים המתבצעים במעבדה.

פרופיל ג
למורים בקטגוריה זאת היה נסיון השונה באופן דרסטי משני הפרופילים הקודמים. בשל אופי מעבדת המחקר שבה הם הוצבו, הם לא השתתפו באופן פעיל באף מחקר של הסגל המשויך ולא ביצעו את מחקרם הם.

פרופיל ד

ההתנסות במעבדה של אחד המורים לא התאימה בדיוק לשלוש הקטגוריות הקודמות והצריכה פרופיל נוסף. אף על פי שהיה מעורב בפרויקט בקנה מדה קטן שהעסיק אותו במעבדה, ההתנסות שלו הייתה שונה מפרופיל א ו-ב בשתי דרכים בסיסיות. ראשית, הוא בעיקר בילה את זמנו בעבודה באופן עצמאי. שנית, בתהליך עבודתו הוא פשוט עקב, צעד אחרי צעד, אחר נוהל נוקשה להרצת התהליך במחשב.

ניתוח רפלקציות המורים מצביע על כך שהמשתתפים חשו שרכשו ידע נרחב ומיומנויות בשני תחומים עיקריים כפועל יוצא מהתנסותם המעבדתית: תוכן ומיומנויות מדעיים; והתהליך של חקר מדעי. בנוסף להתרגשות ולהתנסויות החיוביות שלהם, משתתפים משלוש הקטגוריות הראשונות דיווחו גם על עליה בתחושת הביטחון העצמי שלהם כתוצאה מפעילותם המעבדתית. מבין כל הקטגוריות, קטגוריה ב דיווחה על העלייה המשמעותית ביותר בביטחון העצמי. ברפלקציות שלהם, משתתפים העירו בהרחבה על חיבור התנסויותיהם המעבדתיות עם התנסויותיהם בכיתה.

ניתוח הנתונים הצביע על כך שמורים מכל ארבעת הפרופילים נהנו מההתנסויות המעבדתיות שלהם. מורים מפרופילים א ו-ב, שהייתה להם מעורבות גדולה יותר בפעילויות מעבדתיות בהשוואה עם שתי הקבוצות האחרות, בטאו רמות גבוהות יותר של התלהבות ראשונית ומתמשכת לגבי פרויקטים מעבדתיים שבהם השתתפו והתהליכים והציוד עליהם למדו ואשר יכלו לעבוד איתם. במהלך הזמן שבו מורים מפרופילי א, ב, ו-ג היו מעורבים ברמות משתנות של התנסות מדעית אותנטית, הם חוו רמות שונות של התפתחות אישית, חברתית ומקצועית.

לסיכום, הממצאים מצביעים על שינויים בעמדות ובתחושת הביטחון העצמי של המשתתפים כלפי מדעים כמו גם על הידע שלהם אודות חקר מדעי כתהליך וכגישה להוראה. בהמשך נדונו גם הדרכים שבהן תכננו המשתתפים להטמיע את ההתנסויות הלימודיות שלהם בכיתותיהם.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?