שבעה מרכיבים חיוניים בחינוך לדמוקרטיה

מאת: john patrick

Patrick, J.J. (2002). Essential elements of education for democracy. A paper presented at "The Conference on Social Education in a Democracy," conducted by the Soros Foundation of Latvia in Riga, Latvia, December 5, 2002

בהרצאה זו, שניתנה בכנס על שיעורי חברה בדמוקרטיה, מנה פרופ' ג'ון פטריק מאוניברסיטת אינדיאנה שבעה מרכיבים חיוניים לדעתו בחינוך לדמוקרטיה:

 1. דגש שיטתי ומתמשך על הוראה ולימוד של מושגי הדמוקרטיה, הממשל הדמוקרטי והחברה הדמוקרטית.
 2. הוראה ולימוד של החוקה והמוסדות של הממשל הדמוקרטי ושל החברה האזרחית שבה התלמידים חיים.
 3. פיתוח בקרב התלמידים נטייה ויכולת ליישם או להשתמש בידע כדי לחשוב ולהשתתף בצורה בעלת השפעה בחברה.
 4. פיתוח של מידה טובה (virtue) אזרחית ונטיות התנהגותיות המאפיינות אזרחים טובים בדמוקרטיה – מתינות, אומץ, נאמנות, חמלה, חסד, סובלנות, נימוס, יושר, קור רוח, דאגה לצדק חברתי וכבוד לכל אדם בקהילה.
 5. שילוב שיטתי ומאוזן של ידע בסיסי, מיומנויות ונטיות אישיות בתוכנית הלימודים. העדפה של אחד מהגורמים על פני השניים האחרים עלולה לפגום בהוראה ובלימוד של התיאוריה והפרקטיקה של הדמוקרטיה.
 6. הקניה של ידע, מיומנויות ונטיות לאורכה ולרוחבה של תוכנית הלימודים: יש להתחיל בבית ספר יסודי ולסיים בתיכון, ואין להגביל את ההוראה הדמוקרטית למקצוע לימוד אחד. יש ללמד דמוקרטיה במסגרת מקצועות שונים ומגוונים כהיסטוריה, ספרות, כלכלה וגיאוגרפיה - בנוסף למקצוע האזרחות.
 7. עידוד פעילות חוץ-לימודית (extracurricular) של התלמידים, כגון השתתפות במועצות תלמידים ובקבוצות ספורט כך שהתלמידים יתנסו בפועל בהפעלת מיומנויות דמוקרטיות.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

חינוך פוליטי כפיקציה חינוכית

הרפובליקה (עדיין) בסכנה – והאזרחות היא חלק מהפתרון

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya