שבדיה: גורמי הצלחה וכישלון של הטמעת פורטפוליו דיגיטאלי בקרב מורים

Granberg, Carina. "E-Portfolios in Teacher Education 2002-2009: The Social Construction of Discourse, Design and Dissemination" European Journal of Teacher Education, v33 n3 p309-322 Aug 2010
לא מעט נכתב על שילוב פורטפוליו דיגיטאלי בעבודתם של מורים , אך המחקר שנערך במשך 7 שנים בשבדיה ( 2002-2009) הוא אחד המעמיקים ביותר בתחומו וניתן להסיק ממנו על גורמי הצלחה וכישלון של הטמעת פורטפוליו דיגיטאלי בקרב מורים. במחקר השתתפו 67 מורי מורים  ומורים באוניברסיטה שבדית , כאשר שיטת המחקר הייתה איכותנית והתבססה על שאלונים וראיונות עומק. הממצאים מלמדים על השפעת המשתנים ההקשריים על עבודתם של המורים ומורי המורים אשר הטמיעו את הפורטפוליו בעבודתם. ממצאי המחקר מצביעים על חשיבות ההקשר והמיצוב החברתי כלומר, לשיתוף הפעולה  הקהילתי בין מורי המורים יש השפעה רבה על הנכונות ליישם את הפורטפוליו הדיגיטאלי בעבודתם , יותר מאשר ההקשר הטכנולוגי-המתוקשב.
ראה גם :
מאמרים ומחקרים קודמים בפורטל מס"ע על פורטפוליו דיגיטאלי :

מיהו מורה המורים? ביטוי זהות מורה המורים באמצעות פיתוח תלקיט אלקטרוני

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?