שאל .. ויענוך : מערכת משוב תלמידים בזמן השיעור

מקור וקרדיט:
 
עמרם אשל. "שאל .. ויענוך : מערכת משוב תלמידים בזמן השיעור", על הגובה, מרץ 2008. ע"ע 29-32
 
המאמר מסכם מאמרי סקירה אחדים בנושא השימוש במערכת משוב תלמידים בהוראה האקדמיתברצות הברית ובריטניה. המערכת מאפשרת למורה לאסוף תשובות מהסטודנטים לשאלה המוצגתתוך כדי השיעור, ולהציג באופן מיידי את התפלגות התשובות לפני התלמידים.השימושבמערכת מקדם את מוכנות התלמידים לשיעור ואת מעורבותם בדיונים במהלך השיעור. המערכת מאפשרת למורה להציג תמונה מהימנה של רמת ההבנה או מגוון הדעות בכיתה. המאמר סוקר גם שימושים נוספים שנעשים במערכות המשוב בכמה תחומים של ההוראה האקדמית.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני רוצה לראות מה כתבו אליי

    פורסמה ב 24/11/2009 ע״י בטי קסוטו
    מה דעתך?
yyya