שאלות רחבות הקשר במבחנים: כיצד לשפר את המיקוד?

מקור:
 
Improving the quality of contextualized questions: an experimental investigation of focus, Assessment in Education. Vol. 14(2) pg. 201.
 
בשנים האחרונות יותר ויותר מורים נוהגים לתת שאלות במבחנים הקשורות למצבים שונים אמיתיים או מדומים בחיים. נעשים יותר ויותר ניסיונות על ידי מורים להציג שאלות מעניינות ומאתגרות תוך ניסיון לקשור את השאלה לתהליכים אמיתיים מהחיים או מצבים מדומים שיש להם הקשרים מציאותיים לכאורה (בעיקר בהוראת המדעים). עם זאת, המחקרים מלמדים כי שאלות רחבות הקשר אמנם מאתגרות את הלומדים בקורס או בכיתה, אך יש בהם סכנה שהתלמידים לא בדיוק יזהו ויבינו את המושגים המרכזיים בשאלה. כלומר, מושגים אלו יבלעו ביצירת ההקשר ואז התקפות של הפריט במבחן תרד. לכן, ממליצים כותבי המאמר, כי יש להציג הקשרים יותר ממוקדים בפריטי מבחן על מנת להציג ולהפעיל את המושגים שאותם צריכים הלומדים לזהות ולהבין. במחקר הנוכחי נערך ניסוי לשיפור מבחן בהוראת המדעים בביה"ס תיכון וחט"ב באנגליה. ממצאי הניסוי הוכיחו כי שאלות ממוקדות במבחן יעילות יותר מאשר שאלות רחבות הקשר (הנוטות לאבד את המיקוד שלהן). הניסוי בחן גם את מיקוד השאלות על הדרך שבה ענו התלמידים על השאלות.מן המאמר ניתן ללמוד כיצד להכשיר את המורים להוראת המדעים כיום לשפר את איכות פריטי המבחן שלהם.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya