שאלות מתבקשות אודות הכשרת מורים להוראת החברה בגישה אחדותית

 
שאלות מתבקשות אודות הכשרת מורים להוראת החברה בגישה אחדותית [1][2]
הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים " – תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
  
הוראת החברה במובנה הרחב מאופיינת בבתי-הספר העל-יסודיים בכך שהיא מחולקת לתחומי דעת שונים - גיאוגרפיה, היסטוריה, אזרחות (חובה), סוציולוגיה, תקשורת, כלכלה ומדע המדינה (רשות) - ללא פיתוח זיקה ויחסי גומלין ביניהם. גישה זאת, שמקורה במחקר ובהוראה של מדעי החברה באוניברסיטאות, אומצה גם על-ידי המכללות להכשרת מורים, שבכך תורמות להנצחת הרדוקציה של תופעות חברתיות מורכבות לכדי ראייה דיסציפלינארית צרה וחלקית. להערכתנו יש בכך כדי להסביר מדוע בוגרי מערכת החינוך אינם לומדים באופן שיטתי, מובנה וכולל אודות החברה בה הם חיים, ואינם נחשפים לסוגי ידע חשובים שיש במדעי החברה.
אנו סבורים כי המפתח להתמודדות עם הבעיה טמון בכך שהתלמידים יפגשו בבתי-הספר מורים שניחנו גם בזהות מגובשת, באוריינות חברתית רחבה, ביכולת לזהות בעיה חברתית (כגון: אבטלה, פשע, טרור, אלימות, פערים, הדרה, אפליה וכד') ולהציע לה פתרון, באכפתיות חברתית, ובנטייה לנקוט עמדות עצמאיות מבוססות ולגלות מעורבות פעילה בשיח הציבורי. נראה לנו שהמכללות להכשרת מורים, המצויות בתווך שבין מערכת החינוך העל-יסודית לבין האוניברסיטאות, הן המקום הראוי לנסות ולממש את האתגר הזה.
לדעתנו, על המכללות להכשרת מורים לנקוט בדרכי הכשרה חלופיות, שיזמנו לבוגריהן תיאור, ניתוח והבנה עשירים ונאמנים יותר של תופעות חברתיות ושל השתמעויותיהן למעגלי החיים השונים – מהמשפחתי ועד הגלובלי; טענתנו היא כי לצורך כך עליהן לאמץ גישת הכשרה אחדותית (בין-תחומית, אינטגרטיבית), לרבות הוראה ולימוד אחדותיים של החברה, הממוקדים בבעיות חברתיות ובסוגיות העולות מהן. הדבר מחייב כמובן את "גיוס" הסכמתם לכך של מורי המורים הרלוונטיים – הן ממדעי החברה והן ממדעי החינוך.
על מנת שמורי המורים יוכלו לפתח תכניות התואמות את הגישה וללמד לאורן, הם יידרשו לרכוש מיומנויות וכלים הולמים, ולדעתנו יש לשלב יחד את שיטת ההוראה הצוותית הבין-תחומית (Interdisciplinary Team Teaching) עם שיטת הלמידה מאותגרת הבעיות (Problem Based Learning).
ב"שולחן העגול" ננסה לתאר בקצרה את שתי השיטות ולהמחיש את יישומן באמצעות ה"מקרה" של פיתוח עירוני. אנו סבורים כי בכך נוכל להדגים דרך אחרת להוראה במכללה, ולדון בשאלות העולות ממנה באשר ליתרונותיה ולמגבלותיה, כמו גם באשר להזדמנויות ולסיכונים הכרוכים באימוצה.
מילות מפתח: בעיות חברתיות, בין-תחומיות בהוראה, הכשרת מורים, הוראה צוותית, הוראה מאותגרת בעיות.


 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya