רשתות תקשורת ודפוסי שכנוע בישראל בתקופת המקרא

מקור: הוצאת מכון מופ"ת, 137 עמ'

הספר מהווה עיבוד של קורס הנלמד בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה. מדובר ביחידת הוראה המציגה שורה של נושאים מקראיים מנקודת מבט תקשורתית תוך שילוב שני יסודות: לימוד החומר המקראי בחתך רוחב נושאי ושימוש במושגי יסוד עכשווים מתחום התקשורת.

היחידה מציגה את הטכנולוגיה שננקטה להעברת המסר – האמצעים, הערוצים ורשתות התקשורת; מציעה פענוח של קודים תקשורתיים – סמלים, טקסים, כתובות, מונומנטים, מפעלים ציבוריים ועוד; מזהה כתיבה מגמתית, היסטוריוגרפית ואחרת במקרא; מאתרת ומציגה את השיטות להפצת האידאולוגיה של השלטון ואת הדרכים שבהן ניסה בית המלוכה להשפיע על נתיניו.

לפי המחבר ארבע תכונות מייחדות את הספר:

1. חיבור בין שלושה גורמים: מחקר עכשווי של המקרא, ממצאים ארכיאולוגיים של התקופה וחקר התקשורת.
2. הרחבת הידע על ההתנהגות החברתית בתקופת המקרא
3. הצגת היחסים בין השלטון לעם ובין המרכז לפריפריה בתקופת המקרא.
4. קישור בין נושאים אקטואליים לבין הטקסט המקראי.

הספר מיועד למורי מורים במכללות ולשוחרי תנ"ך, ואחת ממטרותיו היא להביא למודעות המורים והלומדים כי הטקסט המקראי רלוונטי גם לזמננו וכי אפשר ללמוד וללמד אותו לא רק במושגים היסטוריים ואמוניים אלא גם בלשון ימינו ובמושגים עכשווים.

כל נושא בנוי משלושה-ארבעה רכיבים: (ראו תוכן עניינים)

א. טקסט מקראי בסיסי
ב. קטעי קריאה מתחומי הסוציולוגיה והתקשורת
ג. תרגילים לסטודנטים ופתרונות למורה
ד. נספח הכולל מקורות מתאימים


תוכן העניינים

פתח דבר
מבוא כללי
תקשורת, חברה ותרבות

חלק א: מתפקידי התקשורת – סיקור הסביבה

מבוא

1. תקשורת מאז ומעולם

מושגי יסוד בתקשורת
אירועי תקשורת במקרא

2. אתרים ציבוריים כערוצי תקשורת בתקופת המקרא

התפקיד התקשורתי של כל ערוץ
מאגר מובאות ממוין: אתרים ציבוריים כערוצי תקשורת
נספח: מקורות לנושא אתרים ציבוריים כערוצי תקשורת במזרח הקדום

3. המודיעין: איסוף מידע ביטחוני

המודיעין בתקופה השבטית
המודיעין בתקופת המלוכה
מאגר מובאות ממוין: המודיעין
נספח: מקורות לנושא המודיעין במזרח הקדום

4. ה"הזעקה" כדפוס תקשורת בין המנהיג לעם

א. בתקופה השבטית
מאגר מובאות ממוין: אמצעי תקשורת בתקופה השבטית

ב. בתקופת המלוכה
מאגר מובאות ממוין: אמצעי תקשורת בתקופת המלוכה
נספח: מקורות לנושא דפוס ההזעקה במזרח הקדום

פרקי קריאה

התפתחות המודיעין בראייה היסטורית / מ'גיחון
חקירת מרגלים חתיים בידי רעמסס II / י' ידין
טיב הסמכות הכריזמתית / מ' ובר
השופטים כדמויות כריזמתיות / ע' שטיינזלץ

חלק ב: מתפקידי התקשורת – גיוס דעת קהל

1. מסרים פוליטיים ואידאולוגיים של המלכות

מגמתיות המסר
סוגים של דפוסי השפעה ושכנוע
קהל היעד

2. אמצעי התקשורת להעברת מסרי המלכות בישראל וביהודה

א. אמצעים מילוליים
מאגר מובאות ממוין: השכלה

ב. אמצעים חזותיים
מאגר מובאות ממוין: העברת מסרים באמצעים חזותיים
סיכום
נספח: מקורות לנושא פרסום ותעמולה במזרח הקדום

3. בית ה בירושלים כסמל וכאמצעי תקשורת

העברת מסר בסמלים
בית ה' והאידאולוגיה של המלכות
המשמעות התקשורתית של בית ה'
סמלים קוסמיים ובראשיתם בבית ה'
מאגר מובאות ממוין: בית ה', כליו ועיטוריו

פרקי קריאה

הסמל והסמליות / ד' לנדאו
מקדש שלמה: שחזור תכניתו / ז' הרצוג
המשכן, המקדש והגן בעדן מקדם / י' קיל
סמל השושן / ז' גולדמן
מקדש שלמה / א"ו הורוויץ

ביבליוגרפיה


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום,היכן ניתן לרכוש את הספר? תודה.

  פורסמה ב 16/12/2005 ע״י נאוה

  את הספר ניתן לרכוש בצורה מקוונת דרך אתר מופ"ת כאן:http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/#1כמו כן ניתן להגיע ולרכשו במזכירות המכון.

  פורסמה ב 16/12/2005 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?

ביבליוגרפיה

yyya