רשתות חברתיות: משאב חינוכי פתוח ושיתופי

Toetenel, Lisette . "Social networking: a collaborative open educational resource", Computer Assisted Language Learning 27.2 (2014): 149.


מחקר זה בחן את השימוש באתרי רשתות חברתיות כאמצעי לביסוס סביבה מקוונת א-סינכרונית עבור שימוש בכיתה באתר רשת חברתית הנקרא Ning במהלך פרויקט לימודי קיץ, שנערך במכללה לחינוך באנגליה.
הפרויקט התמקד במיוחד בפרקטיקת שפה בלתי פורמלית בעת שימוש באתרי רשתות חברתיות.

לאחר מכן, המאמר בוחן את ההשפעה של השימוש בכלי של רשת חברתית על הלכידות של הקבוצה ועל האינטראקציה בין הלומדים, וכיצד זה בתורו הגביר את למידת השפה הבלתי פורמלית בעקבות עלייה בשיתוף הפעולה בין הלומדים.

המחקר מצא שהשימוש ב-Ning הגביר את הלכידות של הקבוצה ושהלומדים התחילו עבודה בקבוצות שונות ברגע ש- Ning הוצגה.

לבסוף, המאמר מדגיש את החסמים המנהליים והטכניים הפוטנציאליים שיכולים לעכב את המוסד ביישום של האסטרטגיה החינוכית שלו לגבי משאבים חינוכיים פתוחים – במקרה זה אתרי רשת חברתית בכיתה.

למכללה לחינוך המרוחקת, שבמקרה זה התרחש בה המחקר, לא הייתה מדיניות לגבי השימוש במשאבים חינוכיים פתוחים בכיתה, כך שהמאמר מסכם המלצות לגבי מדיניות והכשרה שחוקרים ואנשי מקצוע יכולים ללמוד מפרויקט זה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya