רפלקציות על חקר מדעי אותנטי של תלמידים בחטיבת ביניים באיזור עירוני

Rivera Maulucci, María S. Brown, Bryan A. Grey, Salina T. Sullivan, Shayna . Urban middle school students' reflections on authentic science inquiry. Journal of Research in Science Teaching; Nov2014, Vol. 51 Issue 9, p1119-1149, 31p

מחקר זה בוחן את ההתנסויות של תלמידים משש חטיבות ביניים עירוניות בתכנית חקר מדעי אותנטי. המחקר מסתמך על נתונים הכוללים ערכים מיומני הוראה, תיקיות עבודה של תלמידים, וראיונות חצי מובנים של קבוצת מיקוד בת שישה משתתפים.

הממצאים בוחנים שישה ממדים של חקר מדעי אותנטי, גישה לחקר מדעי שבה: (א) התלמידים מפתחים ידע מדעי אישי רלוונטי ואותנטי; (ב) הון הידע של התלמידים מעצב את החקר שלהם; (ג) יחסי הגומלין של התלמידים עם המדע והעניין שלהם במדע, ניתנים להעברה; (ד) מאושרות זהויות התלמידים כמדענים פוטנציאלים; (ה) תלמידים מעורבים במדע כנושא חברתי; (ו) תלמידים מגלים חוש של שייכות לנושא.

הממצאים ממקמים את החקר המדעי האותנטי כמאפיין אישי וקולקטיבי של הלומדים וקהילת הלמידה. באמצעות החקר של פרויקטים מדעיים אותנטיים החוקרים מספקים לתלמידים הרגשה של שייכות אקדמית ותומכים בהזדמנויות המאפשרות לתלמידים לזכות במומחיות. בנוסף, קיים פוטנציאל לאתגר את התלמידים בהבנה של מהו חקר מדעי, להגביר את האופן שבו הם רואים את עצמם ביחס למדע ולשפר את ההישגים שלהם במדע.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya