רפלקציות לגבי הוראה ומחקר: שני מרכיבים בלתי נפרדים בהשכלה הגבוהה

Fanny Chan Fong Yee. " Reflections on teaching and research: two inseparable components in higher education", Teachers and Teaching: theory and practice, Volume 20, Issue 6, 2014, pages 755-763.

הוראה ומחקר הם שני מרכיבים בלתי נפרדים בהשכלה הגבוהה. קיימים ויכוחים מתמשכים לגבי היחס ביניהם. האם הוראה טובה תמיד מובילה למחקר טוב, ולהיפך?

מאמר זה בוחן באופן ביקורתי את ההשפעה של המדיניות הנוכחית על שתי הפרקטיקות האקדמיות ודן באופן שבו היא מעצבת את הערכים המקצועיים ואת פיתוח הקריירה של אדם מסוים.

המאמר מתחיל בדיון לגבי פיתוח מדיניות החינוך ובמגמות העולמיות בהשכלה הגבוהה, בעמדה האונתולוגית ובעמדה האפיסטמולוגית של ידע ושל חינוך וממשיך לקבוצת האמונות האקסיולוגיות שהמחנכים צריכים לאמץ.

הסקירה הרפלקטיבית הביקורתית המוצגת מרמזת על רעיונות של חקירה עצמית לשיפור של הפרקטיקה המקצועית. הרלוונטיות שלה לדיסציפלינות אחרות מתוארת דרך דוגמאות שנקשרו לדיסציפלינת השוק.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya