רפורמות לאומיות בחינוך – בין מצוינות בתי ספר למניעת תחרות

 
לאילו כיוונים צריכה רפורמה חינוכית לאומית לחתור? למצוינות של בתי ספר או להתקדמות מושהית, הדרגתית יותר ומאוזנת? מייקל פולן (Michael Fullan) מגדולי החוקרים בתחומי תהליכי שינוי בחינוך אשר חקר לעומק את הרפורמה החינוכית הבריטית בסוף שנות ה-90 בתחומי האוריינות והחינוך המתמטי בבתי ספר יסודיים סבור כי המודל של יצירת "איי מצוינות" של בתי ספר יש בו כדי לפגום בתהליך יישום של רפורמה חינוכית ובשינויים הקוריקולריים שהיא חותרת להשיג. ברפורמה חינוכית מוצלחת יש חשיבות ליצירת התפתחות מאוזנת בין בתי הספר. כלומר, מנהלי בתי ספר השותפים לתהליך השינוי צריכים לא רק לדאוג להתקדמות מהירה של בית ספרם אלא גם להתקדמות של שאר בתי הספר. רפורמה חינוכית מוצלחת ברמה הלאומית מחייבת התקדמות מושהית ולא פערים בהתקדמות בין בתי ספר.
רפורמה לאומית טובה אסור לה לטפח תחרות בין מנהלי בתי ספר כפי שקרה לא אחת במחוזות החינוך באנגליה, אלא להבטיח שיתוף פעולה בין מנהלי בתי הספר באותו מחוז. עוד נמצא כי יוזמי הרפורמה החינוכית והאחראים לביצועה צריכים להבטיח שיתוף מלא של מנהלי בתי הספר והמורים.  רפורמה חינוכית  מוצלחת אינה מתעלמת מצרכי המורים ונותנת עדיפות לטיפוח ההון האנושי של המורים עצמם ברוח התפיסה של Hargreaves (2003). על מנת שרפורמה חינוכית תצליח צריך שהמורים בבתי הספר יפרחו בבתי הספר ויחושו כי הם מתפתחים מבחינה מקצועית.
 
פולן מאמין גם כי על המוסדות המקומיים ליצור סדר קדימויות על סמך הסטנדרטים הארציים ולבחור מה על התלמידים לדעתכתנאי ראשון להפיכתם לחושבים רפלקטיביים, בעלי מסוגלות בעבודתם ולאזרחים אחראיים אלה צריכים להיות מותאמים לכל כיתה.  
לדעתו, סטנדרטים הנוצרים על ידי מורים מבהיריםבמדויק את הסטנדרטיםשלהחשיבה וההנמקה שמבחני נורמות לא יכולים לכוון אליהם. התוצאה היא חינוך המכווןלרוחב וגם לעומק שנמצא מעבר למה שמקובל כיום.
 
  
Michael Fullan, CORE PRINCIPLES AS A MEANS OF DEEPENING LARGE SCALE REFORM , Ontario Institute for Studies in Education
University of Toronto, Paper prepared for the Department for Education and Skills, Britain
December, 2003
 
 
 
פרופ' מייקל פולן הוא ראש החוג לחינוך באוניברסיטת טורונטו שבקנדה וחוקר ידוע בתחום  החינוך. פולן טוען כי המורים הם אלה שצריכים להיות סוכני השינוי בחינוך. לדבריו, כל מורה טוב באשר הוא, פועל מתוך מניעים אידיאולוגיים ומוסריים ויש להקנות לו את הכלים והמתודולוגיות שיאפשרו לו לרתום מניעים אלו לתהליכי שינוי וטיוב הלמידה.
 
 
ראו גם:
Fullan, MichealBertani, AlQuinn, Joanne. New Lessons for Districtwide Reform, Educational Leadership, v61 n7 p42 Apr 2004. pp .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya