רפורמה חינוכית כמערכת דינמית של בעיות ופתרונות: לקראת כלי אנליטי

Johan Luttenberg, Thérèse Carpay, and Wiel Veugelers. "Educational reform as a dynamic system of problems and solutions: Towards an analytic instrument", Journal of Educational Change, August 2012.


במאמר זה, מוצג מודל המספק מסגרת עבודה מקיפה לניתוח של רפורמות חינוכיות.

חינוך מומשג כמערכת חברתית ורפורמה חינוכית ועל כן כצורה שבה המערכת החברתית מתאימה להקשר משתנה.

הרפורמות בחינוך של החטיבה העליונה בתיכון שננקטו בשנות התשעים של המאה העשרים בהולנד מאומצות כמקרה מבחן כדי להעריך את התועלתיות של המודל.

תוצאות המחקר צובעות את התמונה של הרפורמה החינוכית כמערכת מאורגנת באופן רופף של בעיות ופתרונות.

האפשרויות והמגבלות הפוטנציאליות של המודל נידונות בסיכום.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya