רפורמה חינוכית ביפאן לקראת הכלה: האם אנו מכשירים מורים להצלחה?

מאת: Chris Forlin

Forlin, Chris; Kawai, Norimune; Higuchi, Satoshi. "Educational reform in Japan towards inclusion: are we training teachers for success?", International Journal of Inclusive Education, Mar2015, Vol. 19 Issue 3, p314-331. 

מחקר זה בוחן האם המורים מוכשרים לחינוך משלב (inclusion) מוצלח ביפאן על ידי סקירה של התפיסות של כל הסטודנטים להוראה באוניברסיטה אחת לגבי המוכנות שלהם בהפיכתם לאנשי מקצוע משלבים.

צעד לקראת גישה משלבת לחינוך ביפאן מקודם באמצעות שיתוף פעולה ותמיכה בין מורים שהוכשרו לחינוך הרגיל לבין מורי החינוך המיוחד. 

לפיכך, תפיסות שונות של סטודנטים להוראה המתכוננים לעבוד בבתי ספר יסודיים או בבתי ספר של החינוך המיוחד נמצאות במוקד מחקר זה.

הדיון בוחן את הצורך בהכשרה טובה יותר של המורים בעקבות הבנה נמוכה מאוד של הגישה המשלבת ומחסור במיומנויות, בידע, בהתנסות או בהכשרה של הסטודנטים היפאניים לגישה המשלבת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

דגם להכשרת מורים לחינוך מיוחד ולחינוך רגיל- חינוך משלב(הכלה)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya