רמת הציפיות של המורים מהתלמיד והשלכותיהן

רמת הציפיות שנוצרת אצל תלמידים משפיעה על עתידם יותר מאשר הישגים חינוכיים בביה"ס. ציפיות שליליות הניטעות בלבו של הילד פוגעות בסיכויי ההתפתחות שלו בעתיד אך גם בהווה טוענת פרופסור Rhona S. Weinstein מומחית לפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת ייל בארה"ב. הממצאים של פרופסור ויינשטיין התפרסמו בספרה החשוב: REACHING HIGHER: The Power of Expectations in Schooling. לאחרונה, קיבלה פרופסור ויינשטיין כמה פרסי חינוך חשובים מאוניברסיטת הרווארד בעקבות הממצאים המחקריים שהיא מביאה בספרה. פרופסור ויינשטיין אשר עבדה יותר מ-30 שנה כפסיכולוגית חינוכית בבתי ספר בארה"ב מדגימה בספרה כיצד ציפיות נמוכות מצד מורים, הנאמרות לעתים בהערות מקריות בכיתה יש להן השלכות הרסניות על הדימוי העצמי של התלמיד והן מחלחלות לאורך זמן בהערכה העצמית שלו ועלולות להשפיע גם על המשך לימודיו כבוגר בעתיד. הציפיות הנמוכות אינן רק מילוליות, אלא הן מתבטאות בניתוב של התלמידים להקבצות נמוכות יותר היוצרות אצל התלמיד תחושת תיוג ומערערות את דימויו העצמי. לא יחול שינוי חינוכי של ממש בביה"ס כל עוד לא ישנו המורים והמחנכים את ציפיותיהם מתלמידים חלשים. פרופסור ויינשטיין מציעה בספרה מודל התערבות חינוכי למורים ולמנהלים של יצירת תרבות ציפיות חיובית בביה"ס (Positive Expectancy Culture). עפ"י מודל התערבות זה יש להכשיר ולהפנים אצל המורים הן המקצועיים והן המחנכים את היכולת לשדר ציפיות חיוביות לעבר התלמיד ולטפח אצלו דימוי עצמי חיובי. פרופסור ויינשטיין שוזרת בספרה עשרות חקרי מקרה של תרבות ציפיות שלילית שנוצרה בבתי ספר יסודיים, תיכוניים וגם בכיתות החינוך הגבוה.

למידע נוסף ופרטי הספר, ראו בפורטל הגורם האנושי 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya