רמת הניהול העצמי בבית הספר – כלי אבחוני

פיתוח המבוסס על כלי הערכה של מכון סאלד "רמת הניהול העצמי של בתי ספר".
הסקירה המועילה מונה את הפרמטרים שקיומם בפועל בהתנהגות בית הספר מעיד על תרבות ארגונית של ניהול עצמי. הכלי נועד לשמש את המנהלים לאבחון, עם צוותם, את רמת הניהול העצמי של בית הספר והגדרת מסלולי ההתקדמות. בכל פרמטר עיקרי מונה המסמך גם הנחות חוסמות בתהליך.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    זה הוא בית ספר בניהול עצמי

    פורסמה ב 26/08/2014 ע״י ותד הדיל
    מה דעתך?
yyya