רטוריקה נרטיבית בכתיבה אקדמית

אסיה , שרון . "רטוריקה נרטיבית בכתיבה אקדמית" , ביטאון מכון מופ"ת , יולי 2012 , גיליון מס' 48 .


בכתיבת סיפור אקדמי הכוונה היא לכתיבה מדעית שיש בה מאפיינים של כתיבה נרטיבית, והיא שואפת ליצירת טקסט ברור, זורם, חי, מעניין ונגיש, שמערב את הקוראים. כפי שנראה, כתיבה "סיפורית" כזו אפשרית לא רק כאשר הכותב מגולל את מהלכיו של מחקר שערך. הנגשת הטקסט ויצירת עניין ומעורבות יכולות להיווצר על ידי בניית תהליך אינטראקטיבי עם הקוראים. כתיבת טקסט מושך ומעניין, שתיעשה מבלי להפחית מענייניותו וממרכיבים חיוניים אחרים שלו, יכולה לשמש גם כאסטרטגיית שכנוע, ולא תפגע ביכולתו הארגומנטטיבית.

 מן הדוגמאות שהובאו במאמר  החשוב של ד"ר אסיה שרון ניתן לראות ששימוש במרכיבים נרטיביים מפחית מן ההפשטה ומגביר את הקונקרטיות ואת החיות ועמן את נגישות הטקסט ואת העניין שבו. ניתן לעשות זאת בעזרת שימוש בפעלים פעילים ובהצגה מפורשת של עושי הפעולה; על ידי יצירת מעורבות של הקוראים באמצעות שאלות רטוריות ושימוש בגוף ראשון רבים במשמעות כוללנית; בעזרת מטפורות חיות הממחישות רעיונות מופשטים ומורכבים; על ידי הצגת טענה מקובלת והפרכתה; ועל ידי יציאה מפתיעה משגרת הצגת הרעיונות המסודרת. בתיאור מחקרים מן הספרות עדיף להציב במרכז את הגילויים שנחשפו ופחות את החוקרים ואת המחקרים ( אסיה שרון) .

קישור
 לביטאון מכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya