קשרים עם פוטנציאל: מבנה של רשת חברתית ואקלים חדשני בבתי ספר הולנדיים


Moolenaar, N. M., Daly, A. J., & Sleegers, P. J. C. (2011). Ties with potential: Social network structure and innovative climate in Dutch schools [Electronic version]. Teachers College Record, 113, 1983-2017.

רקע/הקשר: מאמצים לשיפור מערכות חינוכיות ציבוריות כדי לתמוך בהישגים טובים יותר של התלמידים הינם נפוצים על פני הגלובוס. בדומה לארה"ב, מאמצים ממשלתיים לשיפור החינוך בהולנד מתמקדים בחדשנות ובפיתוח מבנים שיתופיים כדי לתמוך ביצירתו של ידע חדש. אולם, ראיות אמפיריות לגבי היחס בין קשרים חברתיים לבין חדשנות בחינוך הן נדירות.

מטרה: מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעת המבנה של רשת חברתית על אקלים החדשנות בבתי הספר, כמתווכת על ידי מעורבותם של מורים בקבלת החלטות.

אוכלוסיית המחקר: מאמר זה מדווח על מחקר שנערך בקרב 775 מורים ומנהלים ב-53 בתי ספר יסודיים במערכת חינוכית גדולה בהולנד.

מערך המחקר: שאלון כמותי על סולם ליקרט עם שאלות הנוגעות לרשת החברתית אודות ייעוץ הקשור לענייני עבודה וייעוץ בנושאים אישיים נותח באמצעות ניתוח רשתות חברתיות וניתוחי רגרסיה מרובה.

מסקנות/המלצות: ממצאים הצביעו על כך שככל שהמורים היו מחוברים בצפיפות רבה יותר ביחס לייעוץ הקשור לעבודה וייעוץ אישי, כך הם תפסו את אקלים בית ספרם כתומך יותר בחדשנות. מבנים של רשתות הקשורות לעבודה בעלי צפיפות גבוהה אפיינו גם צוותים אשר תפסו את מעורבות המורים כחזקה בנוגע לקבלת החלטות. יתרה מזאת, התוצאות הראו כי יחס חיובי בין רשתות ייעוץ הקשור לעבודה לבין אקלים בית-ספרי התומך בחדשנות יכול להיות מוסבר בחלקו על ידי קבלת החלטות שיתופית מוגברת. נידונות גם השלכות המחקר בעבור מורים, ארגונים, מנהיגות ומדיניות.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אשמח לקבל את המחקר כולותודה רבה

    פורסמה ב 10/01/2016 ע״י ג'ויה
    מה דעתך?
yyya