קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה


אייזנמן, ת' (2013). קשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה. דפים, 55, 145-118.

מילות מפתח: הוראת מתמטיקה, חומרי הוראה, תכניות לימודים.

חומרי הוראה עוסקים בדרך כלל לא רק בתחום התוכן, אלא כוללים גם המלצות בנושא דרכי ההוראה בכיתות. יישומן של המלצות אלו בכל הכיתות עלול לעורר קשיים, כי הן מניחות שקיימות התנהגויות חברתיות-לימודיות מסוימות (שיתוף עמיתים בלמידה, נכונות לעבודה עצמית וכן הלאה), התנהגויות אשר אינן מאפיינות בהכרח את כל הכיתות ואינן משותפות לכל התלמידים.

מאמר זה מציג את הקשרים שבין חומרי ההוראה, המורה והכיתה. לשם כך נבחנים שני חקרי מקרה; במרכזו של כל אחד מהם נמצאת מורה המלמדת נושא מתמטי זהה באמצעות אותם חומרי הוראה בשני בתי ספר שונים. מן המחקר עולה שאופן השימוש בחומרי ההוראה תלוי מאוד בשני גורמים: (א) תפיסת המורה את תפקידם של חומרי ההוראה – מודל להתרחשות הרצויה בכיתה או משאב בלבד; (ב) הרגלי הלמידה של התלמידים בכל כיתה. למחקר המתואר במאמר זה יישומים תאורטיים, בעיקר בתחום ההפעלה של תכניות הלימודים, ופדגוגיים, ביניהם פיתוח של חומרי הוראה ותהליך הטמעתם בכיתות.

ראה גם : מאמרים נוספים של ד"ר תמי איזנמן בפורטל מס"ע


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אני עושה עבודת גמר לתואר שני במכללת חמדת הדרום.אבקש לשלוח לי את המחקר/המאמר למייל תודה מראש ז'וליט

  פורסמה ב 29/10/2014 ע״י זוליט אלמקיאס

  אני שוב חוזרת על בקשתי לשלוח לי את המחקר/ המאמר ששמוקשרים בין ספר הלימוד, המורה והכיתה: שימוש בחומרי הוראה במתמטיקה מחבר: תמי איזנמן תודה ז'וליט

  פורסמה ב 29/10/2014 ע״י ז'וליט אלמקיאס
  מה דעתך?
yyya