קשרים בין גורמים בית ספריים ובריאות הנפש בקרב נוער טרנסג'נדר ורב-מגדרי

Parodi, K.B. et al. (2022). Associations between school-related factors and mental health among transgender and gender diverse youth. Journal of School Psychology, 90, 135-149

טרנסג'נדריות ורב-מגדריות (transgender and gender diverse) הם מונחים המקיפים מגוון של זהויות וביטויים מגדריים שאינם מתיישבים עם המין שאיתו נולד האדם. ספציפית, לבני נוער טרנסג'נדרים יש זהות מגדרית שונה מזו שאיתה נולדו. נוער רב-מגדרי מתאר בני נוער בעלי זהויות מגדריות, התנהגויות או ביטויים המצויים מחוץ להגדרה הבינארית של זכר ונקבה. כך למשל, בני נוער אלה עשויים להגדיר עצמם  כא-מגדריים, בעלי מגדר גמיש או מגדר לא בינארי. אוכלוסייה זו של בני נוער מתמודדת עם שיעורים גבוהים של בעיות נפשיות, כמו חרדה ודיכאון, שיכולות להיות קשורות להיבטים ספציפיים של זהותם המגדרית כמו גם ללחצים סביבתיים-חברתיים (למשל, אפליה וסטיגמה).

המחקר הנוכחי בחן אינדיקטורים של בריאות הנפש בארבע קבוצות ספציפיות של מתבגרים טרנסג'נדרים: בנים טרנסג'נדרים, בנות טרנסג'נדריות, בנים לא בינאריים ובנות לא בינאריות. כמו כן, המחקר בחן שלושה גורמים הקשורים לבית ספר, שיש בהם כדי להגן על בני נוער אלה מפני הסיכון לבעיות נפשיות:

 1. תחושת שייכות לבית הספר.
 2. נוכחות של ברית בין הומוסקסואלים והטרוסקסואלים (Gay-Straight or Gender-Sexuality Alliance: מועדוני בית ספר מאורגנים על ידי תלמידים שמטרתם ליצור סביבה בית ספרית בטוחה, מסבירת פנים ומקבלת לכל בני הנוער, ללא קשר לנטייה או זהות מינית).
 3. קיומם של חוקי מדינה שמטרתם להגן על תלמידים מקבוצת מיעוט מיני ומגדרי.

252 בני נוער בני 14 עד 18, החיים במדינות שונות בארה"ב ואשר זיהו עצמם כטרנסג'נדרים ו/או בעלי מגדר לא בינארי, מילאו שאלון כמותי מקוון.

 

ממצאים

משתתפי המחקר דיווחו על רמות גבוהות של תסמיני חרדה ודיכאון. 70% מהם דיווחו על חרדה קלינית, 58% דיווחו על דיכאון קליני, 57% דיווחו על פציעה עצמית לא אובדנית ו-46% עמדו בקריטריונים להפרעת דחק פוסט-טראומטית.

בני נוער שנולדו כבנות דיווחו על שיעור גבוה של דיכאון, פגיעה עצמית לא אובדנית והפרעת דחק פוסט-טראומטית, בהשוואה לבני נוער שנולדו כבנים.

בהתחשב בשיעור הגבוה של צעירים אלה המדווחים על בעיות נפשיות, חשוב במיוחד לזהות  גורמי סיכון והגנה פוטנציאליים הניתנים לשינוי ולהתערבות. תחושת שייכות לבית הספר נמצאה כגורם מגן. ספציפית, משתתפי המחקר שחשו תחושת שייכות לבית הספר דיווחו על פחות סימפטומים של חרדה, דיכאון והפרעת דחק פוסט-טראומטית.

לא זוהו קשרים בין חוקי מדינה שמטרתם להגן על אוכלוסייה זו לבין בריאות הנפש של צעירים אלה. במילים אחרות, בני נוער טרנסג'נדרים ממדינות שבהן חל איסור על אפליה בבתי ספר על בסיס אוריינטציה מינית וזהות מגדרית לא דיווחו על פחות בעיות נפשיות מאשר אלה החיים במדינות שבהן לא קיימים חוקים אלה.

 

המלצות

על בתי ספר לספק תמיכה ומשאבים לכל התלמידים כדי לטפח רווחה והכלה. חשוב לספק הכשרה מקצועית לצוות בית הספר בהבנת צעירים טרנסג'נדרים, וכן להבטיח אקלים בית ספרי תומך שיכול להועיל לכל בני הנוער.

הממצאים מדגישים את החשיבות של שיפור בריאות הנפש וטיפוח תחושת השייכות לבית הספר בקרב נוער טרנסג'נדרי ורב-מגדרי. דרך אחת לחיזוק תחושת השייכות היא באמצעות מתן שירותי ייעוץ על ידי פסיכולוגים בבית ספר המותאמים לאוכלוסייה זו של תלמידים.

לתלמידים המתמודדים עם מצוקה נפשית יש לתת תמיכות נוספות, אינטנסיביות יותר. בהתחשב בשיעור הגבוה של צעירים טרנסג'נדרים המדווחים על מצוקה כזו, יש צורך ברור בסיפוק שירותי בריאות הנפש בבית הספר המותאמים לצרכים של צעירים אלה. לפיכך, מומלץ שיועצי בית ספר, פסיכולוגים חינוכיים ועובדים סוציאליים יקבלו הכשרה מתאימה.

פסיכולוגים חינוכיים בבית הספר עשויים להיות בעמדה ייחודית ליישומם של שינויים מבניים התומכים בבריאות הנפשית של צעירים אלה ובמתן תמיכה וייעוץ למוריהם.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: לסיכום כל המאמרים בנושא צעירים טרנסג'נדרים


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אשמח לדעת היכן אני קוראת את המחקר במלואו?

  פורסמה ב 16/04/2023 ע״י ליאת

  שלום היכן אפר לקרוא את המאמר במלואו?

  פורסמה ב 30/03/2023 ע״י ליאת
  מה דעתך?
yyya