קריירה, משפחה ומגדר – מחקר משווה בין גברים ונשים הפונים להוראה ולמחשבים

מקור וקרדיט :
אילנה אבישר ונורית דביר (2008). קריירה, משפחה ומגדר – מחקר משווה בין גברים ונשים הפונים להוראה ולמחשבים, מכללת סמינר הקיבוצים.
 
המחקר ביקש לבחון את ייחודם של גברים הלומדים הוראה לעומת נשים הלומדות הוראה ולעומת גברים ונשים הלומדים מחשבים. נבחנו מניעים בבחירת לימודים, תפיסות שמרניות וחדשניות אודות קריירה ומשפחה ותפיסות מגדריות ואוריינטציה מגדרית של המשתתפים.
אוכלוסיית המחקר כללה 221 משתתפים סטודנטים וסטודנטיות ממכללת סמינר הקיבוצים וממכללות ג'ון ברייס וסלע בלימודי מחשבים. כלי המחקר היה שאלון לדיווח עצמי.
בין הממצאים: המניע העצמתי ביותר לבחירת מסלול לימודים הוא "אוטונומיה, יוזמה ומימוש עצמי". עם זאת הלומדים הוראה מונים יותר ממניעים פנימיים והאחרים –ממניעים חיצוניים.באשר לתפיסות שמרניות וחדשניות אודות קריירה ומשפחה עיקר ההבדלים היו בין סטודנטים גברים להוראה לבין גברים הלומדים מחשבים. חדשנותם של הסטודנטים להוראה הייתה גבוהה יותר וסייעה בידיהם לבחור באומץ בהוראה כמקצוע. נמצא גם כי נשים הלומדות הוראה מחזיקות בתפיסות חדשניות יותר. באשר לתפיסות המגדריות ציון נשיות גבוה ניתן לבעלי תכונות נשיות מסורתיות כמו אמפתיה, רכות ועדינות ואילו ציון גבריות גבוה ניתן לתקיפות, כוחניות ומנהיגות. ככלל ניתן לומר שהפונים להוראה מונעים בעיקר ממניעים פנימיים ומן הצורך לתרום לפרט ולחברה, הם מתאפיינים בתפיסות חדשניות אודות משפחה וקריירה, והגברים שבהם מתאפיינים כטיפוסים בעלי אוריינטציה מגדרית אנדרוגנית, ומכאן האומץ שבפנייתם להוראה.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    תודה עזרת לי לעבודה בסוציולוגיה

    פורסמה ב 11/10/2020 ע״י משתמש אנונימי (לא מזוהה)
    מה דעתך?
yyya