קריאת ספר אלקטרוני וספר מודפס בהקשרים שונים ככלי לקידום ניצני אוריינות

Korat, Ofra; Segal-Drori, Ora. "E-Book and Printed Book Reading in Different Contexts as Emergent Literacy Facilitator", Early Education & Development , May-Jun2016, Vol. 27 Issue 4, p532-550. 

ממצאי המחקר: המחברות מציגות שלושה מחקרים שהתמקדו בקריאת ספר אלקטרוני (e-book) בקרב ילדי גן בהקשרים שונים המכוונים לתמוך באוריינות בגיל הרך.

במחקר מספר 1 המחברות חקרו את ההשפעה של גיל הילדים ומספר הקריאות העצמאיות על מודעות פונולוגית וקריאת מילים. הן מצאו שקריאת ספר אלקטרוני הועילה לכל קבוצות הגיל, ו-5 קריאות הועילו יותר מאשר 3 קריאות לשיפור מרבית המיומנויות.

במחקר מספר 2 המחברות בחנו (א) התנהגות הורים במהלך קריאה משותפת עם ילדיהם בספר אלקטרוני בהשוואה לקריאה משותפת בספר מודפס ו-(ב) תיווך הורי בקריאה משותפת של ספר אלקטרוני מתחשב בזולת בהשוואה לקריאה משותפת בספר אלקטרוני שאינו מתחשב בזולת.

הקריאה המשותפת בספר מודפס הניבה שיחה מורחבת יותר מאשר קריאה משותפת בספר אלקטרוני, וקריאה בספר אלקטרוני מתחשב בזולת הניבה שיחה מורחבת יותר מאשר קריאה בספר אלקטרוני שאינו מתחשב בזולת.

במחקר מספר 3 המחברות השוו תמיכה של מבוגרים בקריאה משותפת בספר אלקטרוני לקריאה משותפת בספר מודפס והשוו את שני הסוגים של הקריאות לקריאה עצמאית של ילדים בספר אלקטרוני. קריאה בספר האלקטרוני בתמיכת מבוגרים סייעה לילדים בהתקדמות במודעות פונולוגית ובקריאת מלים בהשוואה לקריאה קבוצתית אחרת.

פרקטיקה או מדיניות: ספרים אלקטרונים מעוצבים היטב עשויים לשמש כלים טובים לתמיכה באוריינות מוקדמת של ילדים, וכאשר הורים או מחנכים קוראים אותם עם ילדים, ההתקדמות של הילדים מוגברת. המחברות ממליצות שממצאים אלו יילקחו בחשבון על ידי מפתחי ספרים אלקטרוניים, קובעי מדיניות, מורים והורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

האם ספרים אלקטרונים מקדימים אוריינות בגיל הרך? עדויות של ילדים משתי קבוצות מיצב חברתי-כלכלי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya