קריאה על פני מדיות: השפעות של קריאת טקסטים דיגיטליים ובדפוס על הבנה ועל כיול

Singer, Lauren M.; Alexander, Patricia A. Reading Across Mediums: Effects of Reading Digital and Print Texts on Comprehension and Calibration. Journal of Experimental Education. 2017, Vol. 85 Issue 1, p155-172.

מחקר זה בחן הבדלים שעשויים להתקיים בהבנה כאשר סטודנטים קוראים טקסטים דיגיטליים ובדפוס. תשעים סטודנטים לתואר ראשון קראו הן גרסאות דיגיטליות הן בדפוס של מאמרי עיתונות וקטעים מספרים בנושאי מחלות ילדות.

לפני קריאת הטקסטים בסדר מאוזן, הוערך הידע בנושא והסטודנטים התבקשו לציין את העדפות המדיה שלהם. לאחר הקריאה, הסטודנטים התבקשו לשפוט באמצעות איזה מדיה הם הבינו בצורה הטובה ביותר.

התוצאות הראו העדפה ברורה לטקסטים דיגיטליים, והסטודנטים ניבאו בדרך כלל הבנה טובה בקריאה דיגיטלית. אולם, הביצועים לא היו עקביים עם העדפות הסטודנטים ועם ניבויי התוצאות.

בעוד שלא נמצאו הבדלים על פני מדיות כאשר סטודנטים זיהו את הרעיון המרכזי בטקסט, הם זכרו נקודות מפתח הקשורות לרעיון המרכזי ומידע רלוונטי אחר בצורה טובה יותר כאשר קראו בדפוס. לא נמצאו הבדלים בתוצאות הקריאה או בכיול עבור קטעי עיתונות או ספרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

טכנולוגיה וספרי לימוד: העתיד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya