קריאה ממחשב: ספר אלקטרוני או html?

מקור: כנס האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (הועידה ה-30 של איל"ש, אוניברסיטת תל אביב, 2003).

למידה מקוונת מציעה הזדמנויות רבות לקריאה וללמידה ממחשב. חקר אופנים שונים של הצגת טקסט דיגיטלי יכול לעזור לפיתוח חומרי למידה מקוונים מותאמים ללומד. איך כדאי להציג טקסט אקדמי על מנת לשפר קריאות ולמידה? איך משפיע אופן הצגת הטקסט על הלומד שפה זרה כאשר הוא קורא ממסך? מטרת המחקר הייתה לבדוק למידה ממסך בשני אופנים שונים של הצגת טקסט: ספר אלקטרוני וHTML. סטודנטים בקורסים מתקדמים לאנגלית אקדמית באוניברסיטת תל אביב (כולל סטודנטים במדעים מדויקים ובמקצועות הבריאות) היוו את אוכלוסיית המחקר.

  "במחקר חלוץ מצאנו שרוב הסטודנטים העדיפו HTML על פני ספר אלקטרוני, כלומר העדיפו שורות ארוכות וגלילה על פני דפדוף. ממצא זה היה בולט במיוחד בקרב הסטודנטים למדעים מדויקים. עיצוב המחקר הנוכחי היה שונה מעיצוב מחקר החלוץ, אבל השאלות שהנחו את שניהם היו זהות: האם אופן הצגת הטקסט משפיע על תוצאות מבחן ידע? האם סטודנטים מעדיפים גלילה או דפדוף, שורות ארוכות או קצרות? האם ההעדפות והציונים של גברים ונשים שונים? האם יש הבדלים בין סטודנטים למדעים מדויקים לסטודנטים במקצועות הבריאות?

 תוצאות המבחן הראו שסטודנטים שלמדו מטקסט HTML הצליחו יותר מאלה שלמדו מספר אלקטרוני, ללא קשר לחוג הלימוד. בשאלון עמדות רוב הסטודנטים ציינו שאופן הצגת הטקסט משפיע על טיב הלימוד. בנוסף הייתה העדפה לשורות קצרות על ארוכות וגלילה על דפדוף. נשים נטו יותר מגברים להעדיף את הספר האלקטרוני לצורך לימוד. סטודנטים במדעים המדויקים העדיפו לקרוא שורות ארוכות.

המסקנה העיקרית שעולה מהממצאים היא חשיבות מתן אפשרות בחירה בין אופנים שונים של הצגת טקסט. בהרצאה נתאר את המחקר, נדווח על התוצאות ונתייחס להשלכות המיוחדות ללומדי השפה."

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya