קריאה לשם כתיבה: ניתוח-על של השפעת התערבויות בקריאה על כתיבה

Graham, S., Liu, X., Bartlett, B.,  Ng, C. et al. (2018). Reading for Writing: A Meta-Analysis of the Impact of Reading Interventions on Writing, Review of Educational Research, 88 (2), 243-284, DOI: 10.3102/0034654317746927

מאמר זה בוחן האם משימות קריאה משפרות את ביצועי הכתיבה של תלמידים באמצעות ניתוח-על של מחקרים שבוצעו בתחום. צוות החוקרים כלל בניתוח הן ניסויים בהם התלמידים התבקשו לקרוא והן ניסויים בהם התלמידים התבוננו בתלמידים אחרים קוראים. ניתוח המחקרים מצביע על כך שהתערבויות בקריאה משפרות את ביצועי הכתיבה של תלמידים.

ניתוח-העל התבסס על 80 ניסויים אשר בחנו את השפעותיהן של התערבויות בקריאה על ביצועי כתיבה של תלמידים. בניסויים השתתפו 8,078 תלמידים הלומדים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים. לא נכללו בסקירה מחקרים בהם קבוצות הביקורת ביצעו משימות קריאה או כתיבה בהיקף דומה למשימות שנדרשו קבוצות הניסוי לבצע.

השערת החוקרים שהוראת קריאה מחזקת את כישורי הכתיבה אוששה. מן הניתוח עלה שאיכות הכתיבה, אוצר המילים והאיות השתפרו בעקבות התערבויות בקריאה. חל שיפור בביצועי הכתיבה של תלמידים אף כאשר הם צפו בתלמידים אחרים. יתרה מזאת, נמצא שהשפעת הוראת הקריאה על ביצועי הכתיבה נשמרה לאורך זמן.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

שיפור איכות הדיון באמצעות בניית מסגרות לעידוד קריאה בקרב סטודנטים

ההשפעה של כתיבת סיכומים על פיתוח מיומנויות קריאה בשפה זרה

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya