קיום סינרגיה עבור למידה טובה יותר: פרספקטיבה בינלאומית לגבי הערכה

OECD. "Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment "


מדינות משתמשות יותר ויותר בטווח של טכניקות כדי להעריך את התלמיד, את המורה, את בית הספר, את המנהל ואת מערכת החינוך.

אולם הן לעתים קרובות ניצבות בפני קשיים ביישום מדיניות ההערכה. זה עשוי לעלות מתכנון מדיניות לקוי, העדר ניתוח של תוצאות לא מכוונות, יכולת מועטה של סוכני בית הספר ליישם את פרוצדורות ההערכה, העדר תרבות הערכה או שימוש לקוי בתוצאות ההערכה.

דו"ח זה מספק ניתוח השוואתי בינלאומי וייעוץ  למדינות לגבי כיצד ניתן לשבץ את הסדרי ההערכה במסגרת עבודה עקבית כדי לשפר את האיכות, את ההגינות ואת היעילות של בית הספר.

הדו"ח מבוסס על סקירה בת שלוש שנים של מדיניות הערכה של 28 מדינות, "דו"ח ה-OECD לגבי מסגרות עבודה של הערכה לצורך שיפור התוצאות של בית הספר" (the OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes).

בנוסף לניתוח היתרונות והחולשות של הגישות השונות, הדו"ח מספק המלצות לשיפור והמלצות לשילוב התוצאות במדיניות ההערכה  וביישום.תוכן עניינים

פרק 1 המוקד על הערכה

פרק 2 מגמות בהערכה

פרק 3 מסגרת עבודה להערכה: אימוץ גישה הוליסטית

פרק 4 הערכת התלמיד: לשים את הלומד במרכז

פרק 5 הערכת המורה: הגברת המקצועיות של המורה
פרק 6 הערכת בית הספר: מהענות לאיכות

פרק 7 הערכת המנהלים: טיפוח המנהיגות הפדגוגית בבתי הספר

פרק 8: הערכת מערכת החינוך: מתן מידע לגבי מדיניות לשיפור המערכת


קישור למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya