קידום פרקטיקות אפקטיביות של למידה מקוונת באמצעות פדגוגיה קונסטרוקטיבית

Keengwe, Jared; Onchwari, Grace; Agamba, Joachim. " Promoting effective e-learning practices through the constructivist pedagogy", Education & Information Technologies, Dec2014, Vol. 19 Issue 4, p887-898.

אף על פי שההתקדמות המהירה בטכנולוגיה אפשרה את צמיחתן של התנסויות שיתופיות של למידה מקוונת שאינן מוגבלות בזמן ומקום, הטכנולוגיה לא הוחדרה בעוצמה בפעילויות הוראה ולמידה.

מאמר זה בוחן את התאוריה של קונסטרוקטיביזם כמו גם את התכנון של פעילויות של למידה מקוונת תוך שימוש בעקרונות קונסטרוקטיביסטיים.

נחקר האופן שבו התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית תומכת בלמידה מקוונת, ובאמצעות אקסטרפולציה מתיאוריה פדגוגית זו, מסופקות מספר השלכות כדי להדגים פרקטיקות יעילות של המאפיינים והיכולות של סביבת למידה חזקה זו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya