קידום משוב "איכותי": דיווח-עצמי של מורים בשנתם הראשונה על התפתחותם כמנהלי כיתה

מאת: Andrew Kwok

Kwok, A. (2018). Promoting "quality" feedback: first-year teachers' self-reports on their development as classroom managers. Journal of Classroom Interaction, 53 (1), 22-36

המאמר מוקדש לאופן בו מורים מתחילים מדווחים על התפתחותם כמנהלי כיתה ובחינת האמצעים המסייעים לשיפור מתודות ניהול כיתה. המחקר מעלה שגורמי ההשפעה העיקריים לשיפור יכולות ניהול כיתה הם תכניות הכשרה, תמיכת אנשי צוות בית הספר וניסיונם של המורים המתחילים. התועלת הגדולה ביותר נבעה מצפיית אנשי צוות בית הספר בשיעורים והדרכת המורים המתחילים תוך ציון מתודות חלופיות לניהול כיתה. כמו כן, מורים דווחו שלמידה מטעויותיהם דרך תהליך של ניסוי וטעייה סייעה להם רבות. באמצעות אימוץ כלים אלו, מורים מתחילים יכולים לשפר את האופן בו הם מנהלים כיתה בשלב מוקדם של תהליך ההתמקצעות.

החוקר יישם מתודה משולבת: החלק הכמותני של המחקר כלל שאלון שהועבר בקרב 87 מורים מתחילים במהלך שנת עבודתם הראשונה. כמחציתם לימדו בבתי ספר יסודיים ומחציתם בבתי ספר על-יסודיים. בתחילת ובסיום שנת הלימודים הועבר שאלון סקר בו נשאלו המשתתפים על מגוון נושאים כגון ניהול כיתה ולחצים שחוו. 5 מורים מתוכם התנדבו להשתתף בחלק האיכותני של המחקר שכלל ראיונות, שליחת התרשמויות מעבודתם במייל ותצפיות בכיתה.

מן המחקר עלה שמורים מתחילים למדו על ניהול כיתה מתכניות ההכשרה בהם השתתפו, ממשוב צוות בית הספר ומחוויותיהם האישיות בניהול כיתה. עוד נמצא שאחד מגורמי ההשפעה הגדולים ביותר לשיפור יכולת ניהול כיתה הוא "איכות" המשוב: כאשר צוות בית הספר צופה בשיעורים באופן תדיר, מייעץ באופן פרטני לכל מורה ומציע מתודות חלופיות לניהול כיתה. כמו כן, המורים דווחו שמתודת "ניסוי וטעייה" בניהול כיתה סייעה רבות גם כן. לפיכך, מציע כותב המאמר לשלב בהכשרות המורים התנסויות אשר יאפשרו למידה מתוך ניסוי וטעייה אישיים לצד סיפוק משוב שישתמש בטעויותיהם ככלי להתפתחות כישורי ניהול כיתה.

לקריאה נוספת:

ניהול כיתה: ספר חדש בהוצאת מכון מופ"ת

דאגות לגבי ניהול כיתה של מורים מתחילים בחינוך לגיל הרך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya