קידום השימוש בתקשוב בבית הספר ע"י יצירת קהיליית משתמשים

 
השבוע קרן לוין כתבהבבלוגשלה איך הGREENFIELD HEBREW ACADEMY  - באטלנטה ג'ורגי'ה קידמה את השימוש בתקשוב לאורך כל תוכנית הלימודים שלבית הספר. הם שלחו 24 מורים ומנהלים לכנס NECC  שלושה ימים של חוד החנית של תקשוב בחינוך.
כשחזרו לבית הספר המשתתפים בחרו 2-3 נושאים שאותם הם רצו ליישם בהוראה שלהםוהציגו אותם לפני כל צוות ההוראה של בית הספר. הם קבלו תמיכה רחבה בישום הראיונות שלהם, כולל שיפור ההצטיידות הטכנולוגית של בית הספר - (כולל 9 סמרטבורדים חדשים, ציוד לפודקסטים, וכו'). אפשר לראות חלק מהתוצאות כאן בסביבת הלמידה המקוונת ש  ל בית הספר (כולל בלוגים, ויקים, פעילויות חקרשת, ומשחקים מתוקשבים) .
מסתבר, שאם ההנהלה משוכנעת בצורך של שדרוג ההוראה המתוקשבת במוסד, ומוכנה ליצור קהילת משתמשים פעילה התומכת בחבריה, ניתן להביא להתקדמות מערכתית משמעותית.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya