קידום המורה ופיתוח בית הספר דרך חקר משותף: פיתוח שימוש בלוח מידע משותף (whiteboard) אינטראקטיבי ב"כיתה המנהלת דיאלוג"

מאת: Paul Warwick

Paul Warwick; Sara Hennessya ; Neil Mercer. " Promoting teacher and school development through co-enquiry: developing interactive whiteboard use in a ‘dialogic classroom’",Teachers and Teaching :Theory and Practice,  VOL. 17 NO. 3 , 2011 .pp.303-324.

 

מאמר זה מדווח על העבודה של קבוצה משותפת של חוקרים-מורים בבריטניה, שחקרו את הרעיון של גישה לדיאלוג (dialogic approach) דרך אינטראקציה בכיתה באמצעות בלוח מידע משותף אינטראקטיבי, לוח תצוגה חכם (interactive whiteboard (IWB) . קבוצת המחקר בחנה את הקשר בין השימוש בלוח מידע משותף אינטראקטיבי , לוח תצוגה חכם (interactive whiteboard (IWB ובין תזמור השיח וההוראה בכיתה.

המחברים מתמקדים באופן שבו תהליך החקירה המשותף בתוך הקבוצה הזו הוביל לביטוי של מסגרות התייחסות. הכוונה לכיווני פעולה בכיתה ובבית הספר שמאפשרים לשקול ולפתח פדגוגיה חדשנית לשימוש בלוח מידע משותף אינטראקטיבי (IWB ).

המחברים מתרכזים במורה אחת בקבוצה כמקרה לדוגמא. המחברים מאירים את הדרכים שבהן ההבנה המתפתחת של המורה לגבי הגישה של ניהול דיאלוג בכיתה השפיעה על השימוש שלה בלוח מידע משותף אינטראקטיבי (IWB). כמו כן , נדונה השפעת דיוני הקבוצה לגבי התפקיד של לוח המידע המשותף האינטראקטיבי (IWB), התמיכה, והביטוי לאחר מכן בפיתוח הצוות בבית הספר.

המחברים מסכמים שהמושג הפשוט של העברת הלמידה דרך הצגה של טכנולוגיות מתוקשבות בכיתה לא יכול להסביר את ההתפתחות של פרקטיקת ההוראה בכיתה. במקום זאת, המחברים מצביעים על קשר מורכב וסינרגטי בין הכוונות/מטרות הפדגוגיות של המורים לבין התפיסה ההולכת וגדלה שלהם את הזמינויות הרלוונטיות של לוח מידע משותף אינטראקטיבי (IWB). כלומר, השימוש הנכון בלוח מידע אינטראקטיבי צריך לבוא לידי ביטוי בשינוי דרכי הוראה מעבר להעברת תכנים, כגון ביצירה סביבה מפעילת תלמידים אקטיבית( כגון דיאלוג כיתתי) .

בנוסף, המחברים מציעים שהפיתוח שנוקט בית הספר בשימוש בטכנולוגיות תקשוב מסוימות בכיתה חייב להיות מבוסס על נקודת מבט ברורה של פדגוגיה אפקטיבית.

הכותב הראשי הוא מומחה להוראת המדעים באנגליה ( אוניברסיטת קמברידג') .

ראה גם :
מאמרים ומחקרים אחרים על לוח אינטראקטיבי ממוחשב בכיתה

התקציר נכתב ע"י מיכל זרזבסקי, מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    בתפיסות המתוארות כאן ישנו כשל מובנה שצריך מאד להיזהר ממנו. מורה שאינו מנהל למידה דיאלוגית, לא יעשה אחרת עם לו"א (לוח אינטרקטיבי, [אגב למה להמציא שם חדש "לוח מידע אינטראקטיבי?"]). אף אחד לא עומד בדרכו של המורה לעשות זאת גם בלי לו"א. מצד שני, אסור להיתפס לאשלייה , שלו"א בכתה יגרום למורה לנהל הוראה דיאלוגית, או כל שינוי אחר בהוראתו. לכל היותר, ללא מודעות ונכונות לשינוי, המורה "יביית" את הלוח לדרכי ההוראה שהוא נוהג מקדמת דנה.לו"א יכול להעצים התנהלות קיימת. לא ליצור ולא להוליד אותה- אמת פשוטה לכל הטמעת טכנולוגיה בהוראה-למידה.

    פורסמה ב 17/07/2011 ע״י אברום רותם
    מה דעתך?
yyya