קיבוץ מוטיבציות להוראה של מורים

Visser-Wijnveen, Gerda J.; Stes, Ann; Van Petegem, Peter. "Clustering teachers' motivations for teaching", Teaching in Higher Education. Vol. 19 Issue 6, p644-656.

המטרה של מחקר זה הייתה לזהות קבוצות בעלות מוטיבציות להוראה השונות באופן מובהק.

זוהו ששה מקבצים: מומחיות, תפקיד, נושא, תשוקה, אי-רצון ואי-כשירות. המורים בקבוצות אלה היו שונים באפקטיביות האישית הנתפסת, בעניין ובמאמץ לגבי הוראה.

נתוני הראיונות חשפו את הפונקציה התחרותית של המחקר ואת החשיבות של התוכן שנלמד. המקבצים הכוללים מורים אשר מתעדפים את תהליך ההוראה מעל תוכן ההוראה היו אלה שקיבלו את ציוני המוטיבציה הכללית הגבוהים ביותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya