קורס להכשרת מורים: משא ומתן עם בעל הסמכות על-ידי תכנון מתן ציונים באופן אינדיבידואלי

מקור וקרדיט:
 
Brubaker Nathan D. " Negotiating Authority by Designing Individualized Grading Contracts", Studying Teacher Education, Volume 6, Issue 3, November 2010 , pages 257 – 267.מטרת המאמר היא להציג ממצאים ממחקר איכותני, שבו המחבר, שהיה מנחה של קורס בהכשרת מורים, ניהל משא ומתן עם הסטודנטים שלו לגבי הגשת חובות הקורס. המחבר ניהל את המשא ומתן הזה תוך תכנון הסכמים אינדיבידואליים לגבי מתן ציונים עם הסטודנטים שלו לתואר ראשון שלמדו בקורס.      
שיטה
המחבר ערך את המחקר באוניברסיטה ציבורית גדולה הנמצאת באזור עירוני בצפון מזרח ארה"ב בסמסטר אביב 2006. משתתפי המחקר היו המחבר עצמו, שהיה מנחה הקורס, ועשרים ושניים סטודנטים לתואר ראשון שנרשמו לקורס.
ארבעה נושאים עלו מהנתונים. נושאים אלה מהווים מסגרות עבודה פוטנציאליות לניהול משא ומתן עם בעל הסמכות בהכשרת מורים:
1.חיפוש אחר הסכם שישביע את רצונם של כל הצדדים,
2.מציאת מספר פתרונות לבעיות שנידונו,
3.פשרנות המבוססת על עיקרון יותר מאשר על הפעלת לחץ,
4.ושאיבת לגיטימיות באופן הדדי ממקורות המוכרים לכל הצדדים.

בהתבסס על יצירת מודל של חפיפה בין האמונות האישיות, הפדגוגיות והמקצועיות שלו, המחבר מפתח מספר היבטים לגבי הפרקטיקה שלו החשובים לאנשים המעוניינים להתנסות בגישות חלופיות למתן ציונים.

ההיבט הראשון הוא מסגור מחדש של המוקד במהלך הסמסטר כך שיעבור ממתן ציונים ללמידה;
ההיבט השני הוא סידור מחדש של האווירה האינטלקטואלית בכיתה;
וההיבט השלישי הוא הבניה מחדש של יחסי העבודה שלנו.

המחבר מסכם שידע כזה חשוב להרחבת ההבנה שלנו כיצד ניתן לנהל משא ומתן עם בעל הסמכות במסגרות של הכשרת מורים.
המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya