קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים: לתכנן עבור הלומד הלא ידוע

Macleod, Hamish; Sinclair, Christine; Haywood, Jeff; Woodgate, Amy. "Massive Open Online Courses: designing for the unknown learner", Teaching in Higher Education. Jan2016, Vol. 21 Issue 1, p13-24.

מורים באוניברסיטה ניצבים בפני בעיה של 'הכרת' הלומדים שלהם כאשר הם מלמדים בקורס פתוח מקוון מרובה משתתפים (MOOC). מאמר זה חוקר ומנתח מה אוניברסיטת אדינבורו (University of Edinburgh) למדה על משתתפים חדשים שלה בקורסי MOOC, תוך התמקדות בקורס מסוים אחד.

המחברים מבקשים להדגיש את המחסומים והגורמים המסייעים מההבנות ומהציפיות המתקיימות בו-זמנית מתכנון הקורס, ומשפע של משתתפים מוכשרים מאוד. הם משווים מאפיינים של משתתפים המדווחים על התנסות חיובית עם אלה שלא.

למסרים מעורבים לגבי נוכחות המורה עשויות להיות השלכות שהן מעבר לקורסי ה-MOOC. המחברים תוהים באם צריך לתפוס את קבוצת המשתתפים כישות מרובת משתתפים אחת.

המאמר מסתכם בדיון בהזדמנות הפוטנציאלית של קורסי ה-MOOC לקרוא תיגר על סטנדרטיזציה, הומוגניזציה ומסחור החינוך. בהסטת תשומת הלב מן ההישגים של הפרט למה שניתן לעשות עם המונים, קורסי ה-MOOC עשויים לפתוח זירות חינוכיות חדשות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

קידום מעורבות בקורסים מקוונים: אילו אסטרטגיות אנחנו יכולים ללמוד משלושה קורסי MOOC מוערכים מאוד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya