קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים וסטודנטים מוחלשים בארצות הברית

מאת: Amy E. Stich

Stich, Amy E.; Reeves, Todd D.. Massive open online courses and underserved students in the United States. Internet & Higher Education, Jan2017, Vol. 32, p58-71.

קורסי המוּק (Massive Open Online Course – MOOC) קודמו כמנגנון להגברת הנגישות להשכלה הגבוהה עבור אוכלוסיות מוחלשות (underserved populations).

אולם, אנו עדיין יודעים מעט על הנתונים הסוציו-דמוגרפיים של המשתתפים בקורסי המוּק באופן כללי ועוד פחות מכך על המשתתפים מאוכלוסיות מוחלשות בקורסי המוּק בפרט.

כדי להרחיב את הבנתנו לגבי המשתתפים בקורסי המוּק, כולל אלה העומדים להפיק את המירב מקורסים בחינם בקולג', מחקר זה מסתמך על מדגם של 2,634 משתמשים בקורסי מוּק בארצות הברית שהשתתפו לפחות ב-398 קורסי מוּק שונים שהוצעו על ידי 129 אוניברסיטאות שונות ועל ידי 22 ספקים שונים.

מחקר זה משכפל ממצאים המצביעים על כך שהמשתתפים בקורסי המוּק הם כבר בעלי יתרון חינוכי, תוך שהוא תורם גם ממצאי מחקר חדשים על הייצוג הנמוך של כמה מיעוטים גזעיים/אתניים בקורסי מוּק.

בנוסף, הנתונים מלמדים שבעוד שמשתמשים מאוכלוסיות מוחלשות נטו להשתתף יותר בקורסי המוּק לצורך התקדמות חינוכית, הם גם נטו לסיים פחות את קורסי המוּק. ממצאים כאלה מערערים עוד יותר על הכוח הדמוקרטי של קורסי המוּק כפי שהוא נתפס כיום.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תגובות בקורסי מוּק: מי מדבר והאם זה עוזר?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya