קוראים וחושבים מחדש- טיפוח כשירות אוריינית בתהליך רכישת הקריאה

 
סוגיית הוראת הקריאה בכיתה א' חזרה ועלתה שוב, לפני כשנתיים, על סדר היום הציבורי. הנושא עלה כתוצאה מחוסר שביעות רצון מהישגי התלמידים במיומנויות שפה בסיסיות: קריאה וכתיבה. מתוך כך התעוררה שוב השאלה על פי איזו גישה ובאיזו שיטה יש ללמד קריאה בכיתה א'.
 
ומתוך גישה הרואה בקריאה חלק ממערך אורייני כולל, פיתחה ד"ר מיכל רוזנברג תכנית, אשר מטפחת בצורה שיטתית כישורים אורייניים, תוך כדי תהליך רכישת הקריאה והכתיבה, נוסף לשיטת הקריאה בה מלמדים בכיתה א'.
שם התכנית: "קוראים וחושבים מחדש"- טיפוח כשירות אוריינית בתהליך רכישת הקריאה. תכנית זו זכתה להמלצה של תת הועדה לאישור תוכניות לימוד בנושא הוראת הקריאה, בראשות פרופ' רם פרוסט, כתכנית העשרה.
 
טיפוח הכשירות האוריינית, בא לידי ביטוי בתכנית זו על ידי:
 • פיתוח מודעות פונולוגית וגרפו-פונמית.
 • דיוק בפענוח ובקריאת מילים / משפטים.
 • אימון ותרגול שטף קריאה באופן מהנה וחווייתי.
 • פיתוח כשרים קוגניטיביים (מיון, חשיבה מסתעפת, ניבוי אירועים ועוד).
 • הפקת משמעות תוך שימוש ברמזים סמנטיים, תחביריים ומורפולוגיים.
 • פיתוח מודעות לתהליכים מטה-קוגניטיביים.
 • עיסוק בסוגות שונות, בקריאה - כתיבה.
 • טיפוח לשוני.
 • שימוש אינטראקטיבי בארבע אופנויות השפה: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה.
 • שילוב כתיבה, כולל כתיבה עצמאית ויצירתית, של כל ילד בהתאם לרמתו ויכולתו הלשונית.
 • טיפוח שיח מילולי בעקבות קריאה וכתיבה.
 • הצעות לפעילויות אורייניות מחשב.
למידע נוסף:

"קוראים וחושבים מחדש" - טיפוח כשירות אוריינית בתהליך רכישת הקריאה


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  שלום רבאילו פעילויות אורייניות במחשב מציעה השיטה? עדי 🙂

  פורסמה ב 08/12/2013 ע״י עדי משעל
  מה דעתך?
yyya