קולות בחינוך: טכנולוגיה

Marchant, Gregory J. "Voices in Education: Technology", Teacher Educator, 2014, Vol. 49 Issue 4, p225-231.

המאמר דן בהשפעות של הטכנולוגיה על החינוך, כולל שימוש בטכנולוגיה כדי ליצור יצירות אותנטיות, להפוך את החינוך לאישי ולשתף את התלמידים באינטראקציות עולמיות.

המאמר דן באתגרים לגבי השימוש בטכנולוגיה בהכשרת מורים כולל היכולת של הטכנולוגיה להחליף פונקציות אנושיות מסוימות ותפקידה ליצור צורות חדשות של כיתות ושל בתי ספר.

המאמר מציין מדוע המחבר מודאג מההטיות החברתיות, התרבותיות והגזעיות שהטכנולוגיה יכולה להביא.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם:

הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת: עמדות ודרכי שילוב טכנולוגיות מידע בהתנסות בהוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya