קווים מנחים לכתיבת תכנית לימודים בחינוך גופני – נייר עמדה

שובל, א', שחף, מ' ולידור, ר' (2014). קווים מנחים לכתיבת תכנית לימודים בחינוך גופני – נייר עמדה. תל אביב: מכון מופ"ת.

תכנית לימודים היא מסמך משמעותי במדינה דמוקרטית. היא משמשת חוליה מקשרת בין קובעי מדיניות לבין המורה בשדה, ובה בעת היא מהווה בסיס מקצועי - עוגן תאורטי ויישומי - לבחירות שהמורה נוטל בשעה שהוא מתכנן את ההוראה עבור תלמידיו ובשעה שהוא מלמד בפועל.

לאיכותה של תכנית הלימודים במקצוע הוראה יש השפעה רבה על איכות הוראת המקצוע. זאת הסיבה שבשלה התכנסה קבוצה של אנשי מקצוע בחינוך גופני לסדרת מפגשים במכון מופ"ת במהלך שנת לימודים מלאה, ודנה בשאלות המהות העומדות בבסיס כתיבת תכנית לימודים בחינוך גופני:

* מהי תרומת החינוך הגופני להתפתחות הילד ומה צריכות להיות מטרות הוראת החינוך הגופני בחינוך הפורמלי?

* מהם האתגרים שהמורה לחינוך גופני נתקל בהם בעת הוראת המקצוע בבית הספר?

* מהו חומר הלימוד ומהן דרכי ההוראה שיאפשרו למורה להשיג את מטרותיו?

* על מה צריכים לחשוב כותבי תכניות לימודים בחינוך גופני במאה ה-21 בשעה שהם ניגשים לכתוב תכנית לימודים?

נייר עמדה זה - קווים מנחים לכתיבת תכנית לימודים בחינוך גופני - אמור לשמש חומר רקע בכל דיון עתידי בתכנון תכניות לימודים בחינוך גופני בקרב אנשי מקצוע.

לנייר העמדה המלא

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya