קובץ המאמרים "רגשות בחינוך"

  Emotion in education / [edited by]  Paul A. Schutz, Reinhard Pekrun.
 
  Amsterdam ; Boston : Elsevier Academic Press, c2007
 
קובץ המאמרים "רגשות בחינוך" משנת 2007 נחשב כנדבך מהותי בתחום הפסיכולוגיה החינוכית והוא רלבנטי מאד למחנכים , מורים ומורי מורים במכללות להכשרת מורים. האסופה המעניינת בעריכת Paul A. Schutz Reinhard Pekrun מציגה היבטים מחקריים ויישומים לניהול סביבות מידה בכלל וניהול כיתה בפרט תוך התייחסות לגורמים המשפיעים על המוטיבציה של התלמידים ויצירת המעורבות הרגשית שלהם בלמידה. יש כמה מאמרים המאירים תהליכים המאפיינים קבוצות תלמידים בכיתה הנסוגים לתוך עצמם וחוששים ליצירת מעורבות למרות יכולת הקוגניטיבית הרבה. החידוש באסופה הם אותם מאמרים המאירים את מורכבות התגובות הרגשיות של המורים, כגון  זהות עצמית של המורה ומאפייני התגובות הרגשיות שלו, רגשות כעס של המורים והשפעתם על ויסות עצמי והכוונת ההוראה בכיתה. אחד המאמרים המעניינים באסופה עוסק במאפייני הכעס של מורות בכיתה ודרכי ההתמודדות.
נושאים אחרים המופיעים באסופה כבר נדונו במקומות אחרים , אך הם עדיין רלבנטיים כגון חרדת בחינות והשפעתה ההדדית.
 
 
 
 
 
 
 Introduction to emotion in education / Paul A. Schutz and Reinhard Pekrun -- The control-value theory of achievement emotions : an integrative approach to emotions in education / Reinhard Pekrun ... [et al.]
 -- Understanding students’ affective processes in the classroom / Monique Boekaerts -- Emotion in the hierarchical model of approach-avoidance achievement motivation / Andrew J. Elliot and Reinhard Pekrun -- Examining emotional diversity in the classroom : an attribution theorist considers the moral emotions / Bernard Weiner -- A macro cultural-psychological theory of emotions / Carl Ratner -- The role of affect in student learning : a multi-dimensional approach to considering the interaction of affect, motivation, and engagement / Elizabeth A. Linnenbrink -- A dynamical systems perspective regarding students’ learning processes : shame reactions and emergent self-organizations / Jeannine E. Turner and Ralph M. Waugh --
  Being and feeling interested : transient state, mood, and disposition / Mary Ainley -- Test anxiety in educational contexts : concepts, findings, and future directions / Moshe Zeidner -- Students’ emotions : a key component of self-regulated learning? / Peter Op ’t Eynde, Erik DeCorte, and Lieven Verschaffel -- The impact of race and racism on students’ emotions : a critical race analysis / Jessica T. DeCuir-Gunby and Meca R. Williams -- Teacher identities, beliefs, and goals related to emotions in the classroom / Paul A. Schutz ... [et al.] -- Scaffolding emotions in classrooms / Debra K. Meyer and Julianne C. Turner -- Teachers’ anger, frustration, and self-regulation / Rosemary E. Sutton -- "There’s no place for feeling like this in the workplace" : women teachers’ anger in school settings / Anna Liljestrom, Kathryn Roulston, and Kathleen deMarrais -- The power and politics of emotions in teaching / Michalinos Zembylas --
  Where do we go from here? implications and future directions for inquiry on emotions in education / Reinhard Pekrun and Paul A. Schutz.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?