קהילות של למידה מקצועית ובתי ספר בסינגפור: התפתחות מקצועית של מורים ומנהיגות בית ספרית במערכת היררכית אסייתית

מאת: S. Hairon

Hairon, S., & Dimmock, C. (2012). Singapore schools and professional learning communities: teacher professional development and school leadership in an Asian hierarchical system. Educational Review, 64(4), 405-424.


מאמר זה חוקר את היישום השיטתי של קהילות למידה מקצועיות (PLC) בבתי ספר בסינגפור.

המחברים מבקשים להראות ראשית כיצד התפתחויות של מדיניות הניחו למעשה את היסודות לקהילות של למידה מקצועית במשך 13 שנים,  אבל הממצאים מוכיחים כי הפדגוגיה של המורים הייתה איטית מכדי להשתנות.

שנית, ההקשרים המוסדיים והתרבותיים חינוכיים בסינגפור נסקרים כדי לחשוף כיצד הם מתווכים ומסננים את הרעיונות "המערביים" של קהילות ללמידה מקצועית.

המחברים זיהו שלושה קשיי יישום פוטנציאליים: עומס עבודה רב על המורים, אי בהירות לגבי התהליכים של קהילות ללמידה מקצועיות והיעילות שלהן, ומקומות עבודה ומערכת היררכיים.

המסקנות וההשלכות מדגישות את החשיבות של מנהיגות בית ספרית יעילה/אפקטיבית בפיתוח פרקטיקות של קהילות למידה מקצועית ואת האופן שבו ההקשר והתרבות החברתיים מעצבים את הצורה של קהילות הלמידה המקצועית.

ראה גם :

קהיליות למידה: גורמים מרכזיים בתהליך הכנסת שינוי קוריקולרי בניו-זילנד

קהיליית למידה מקצועית כפעילות חתרנית: איתגור תרבות הלימוד הבית-ספרית המסורתית

סקירת מחקר על ההשפעה של קהיליות למידה על הוראה ולמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya