קהילות פיתוח: מודל חדש עבור עבודת R&D בחינוך


Postholm, M. B., & Moen, T. (2011). Communities of development: A new model for R&D work. Journal of Educational Change, 12, 385-401.

מאמר זה מספק לקורא תובנה לגבי מה בדיוק כרוך בעבודת מחקר ופיתוח (R&D, research and development work) לשינוי חינוכי ושיפור החינוך. המונח עבודת R&D מצביע על כך שישנם לפחות שני תהליכים המתרחשים באותו הזמן; הפרקטיקה גם נחקרת וגם מפותחת.

השלבים השונים בפיתוח תהליכים מתוארים משאלת המחקר וניתוחים של פרקטיקות נוכחיות כנקודת המוצא אל איחוד ופרקטיקה חדשה המתבססת על הבדיקות של תכניות הוראה קונקרטיות. מאמר זה מאיר גם את ה-"R" [מחקר] בעבודת R&D. ניתנת סקירה מעמיקה לגבי האופן שבו תהליכי פיתוח ניתנים לחקירה באמצעות מבט על (meta-perspective) אודות פרקטיקה קונקרטית.

מספר מודלים פותחו כדי להמחיש מחקר ופיתוח. מטרת המאמר היא להציג את מודל ה-R&D של המחברות עצמן הממחיש את הרמות השונות של עבודת מחקר ופיתוח בחינוך המתבצעת בשיתוף פעולה בין מורים וחוקרים בקהילות פיתוח.

המאמר מסתיים בהצבעה על החשיבות שיש לשאלות מחקר ממוקדות עבור עבודת ה-R&D. מחברות המאמר מקוות כי מודל ה-R&D החדש ישמש כלי לחוקרים לשם פיתוח פרקטיקה שאותה גם מורים וגם חוקרים יוכלו ללמוד.

כותבות המאמר הן חוקרות חינוך בנורבגיה, מדינה בה מורים איכותיים בבתי הספר מעורבים באופן פעיל בקהילות פיתוח חיצוניות ופנימיות .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya