קהילות מתוקשבות לפיתוח מקצועי בארה"ב – לקחים

ד"ר Christopher D. Sessums מפרסם את עיקרי הממצאים של מאמר חשוב הסוקר את התפתחות פרויקט הקהילות המתוקשבות של מורים בארה"ב STAR-Online. המאמר המקורי מציע את התובנות הבאות להצלחת פרויקטים של קהילות מתוקשבות למורים. קהילות מתוקשבות לפיתוח מקצועי מצליחות כאשר הן מורכבות ממורים שקשה להם להיפגש פנים-אל-פנים, המטלות של המורים המשתלמים מוגדרות היטב והציפיות שלהם ברורות מראש, קיימת תחושת אחריות שיתופית בין כל העמיתים המשתתפים בקהילה, יש מנהיגות מוחשית לקהילה שמכוונת ומנחה את המורים ומשמשת דוגמא. מנחי הקהילה יודעים כיצד לאתגר את המשתתפים, האינטראקציה בין המורים בקהילה אינה טכנית אלא קונסטרוקטביסיטית, כמו כן, יש חשיבות להתארגנות של צוותים קטנים במסגרת הקהילה המתוקשבת  אשר יש ביניהם שיתוף פעולה לא מלאכותי העונה על צרכים ומטרות משותפות .
ראה גם:
קהילות לומדות והעברת ידע בין מורים - המודל המצוי והמודל הרצוי

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הרעיונות במאמר משמשים להשראה לביצוע גם ברמת תלמידים. בלמידה שיתופית דרך הבית.בתיה

    פורסמה ב 26/06/2011 ע״י בתיה אמסלם
    מה דעתך?
yyya