קהילות מתוקשבות באינטרנט כאיים של מצויינות מורים

מהפיכת התקשוב החינוכי בשנים האחרונות הגיעה, אמנם לבתי ספר רבים בחו"ל ובארץ , אך מתברר כי יש רק איים-של הצלחה בבתי ספר. הצלחות מקומיות אלו הם פועל יוצא של מורים ומחנכים המגלים תושיה ויוזמה ומנסים ליישם מיזמים  מתוקשבים מעניינים בכיתות הלימוד . אין ספק כי מדובר כאן במורים יזמים מצטיינים אף שמבחינת הקריטריונים הרשמיים של הפיקוח המחוזי אינם נתפסים עדיין ככאלו .

יש גם מקרים שקבוצת מורים פורצת דרך ויוצרת קהילה מקצועית או קהילת מעשה בחינוך שפועלת בסביבה מתוקשבת או ברשתות חברתיות מתוקשבות . פריצת הדרך היא של המורים עצמם ולא של הנהלות בתי הספר. קבוצות המורים העמיתים יוצרות נוכחות דיגיטלית באינטרנט ודואגות לחילופי ידע בין מורים עמיתים. התמיכה המקצועית והקוגנטיבית באמצעות האינטרנט נותנת לאותם מורים החברים בקהילות מקצועיות מתוקשבות השראה ליוזמות חינוכית ולהשבחת דרכי ההוראה שלהם (Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2004).. המורים העמיתים החברים בקהילות מתוקשבות יודעים גם לזהות בעיות פוטנציאליות בבתי ספר ומציעים הצעות פתרון למורים העמיתים החברים בקהילות מתוקשבות אלו .

בארה"ב נקטו כמה מורים ביוזמה ברוכה והקימו לאחרונה קהילת מורים עמיתים המשתמשים במחשבים ניידים בבתי הספר. הקהילה המקוונת הוקמה ביוזמת המורים תוך התבססות על מערכת התקשוב החופשית של נינג כאשר היא פועלת כרשת חברתית שיתופית לאותם בתי ספר ובעיקר לאותם מורים המתמודדים עם שילוב המחשב הנייד. מאחר ומדובר בקהילה מקוונת חדשה יחסית , אין עדיין משאבים רבים בה , אבל אין ספק שהיא תלך ותתפתח.

חוקרים משבחים את התורמה של קהילות מקצועיות מתוקשבות באינטרנט להשבחת יכולות המורים בבתי הספר . הם מציינים את היחסים הנרקמים בין המורים , השותפים לקהילות והנהלת ביה"ס , חשיבותה של אוטונומיה שיתופית של המורים מול תכתיבים של מנהלי בתי הספר, הצורך בחזון של קהילות המורים מעבר לשגרה הפדגוגית הקיימת וכנות היחסים בין המורים , חברי הקהילה ( Ann Lieberman , Lynne Miller , 2008 ) נתרמים מלמידת העמיתים ושואבים עידוד רב בבואם ליישם יוזמות פדגוגיות בבתי הספר ובכיתות הלימוד. השראה הדדית של מורים עמיתים החברים בקהילה מתוקשבת יוצרת תנאים להיווצרות איים של חדשנות ומצויינות בבתי הספר.

קהילות מתוקשבות לפיתוח מקצועי מצליחות לייצור איים של מצויינות בבתי הספר כאשר הן מורכבות ממורים שקשה להם להיפגש פנים-אל-פנים, תרומות הידע של המורים המשתלמים מוגדרות היטב והציפיות שלהם ברורות מראש, קיימת תחושת אחריות שיתופית בין כל העמיתים המשתתפים בקהילה, יש מנהיגות מוחשית לקהילה שמכוונת ומנחה את המורים ומשמשת דוגמא. מנחי הקהילה יודעים כיצד לאתגר את המשתתפים, האינטראקציה בין המורים בקהילה המתוקשבת אינה טכנית אלא קונסטרוקטביסיטית.

כמו כן, יש חשיבות להתארגנות של צוותים קטנים במסגרת הקהילה המתוקשבת אשר יש ביניהם שיתוף פעולה לא מלאכותי העונה על צרכים ומטרות משותפות .

יש גם כמה ניסיונות חינוכיים בישראל להטמיע כבר בשלבי הכשרת המורים את המצויינות של מורים לעתיד באמצעות קהילות מקצועיות , במכללת לוינסקי לחינוך יזמה ד"ר צביה לוטן הקמת קהילה מתוקשבת מבוססת רשת חברתית , ניסוי שהגביר את איכות המורים המתכשרים . ממצאי המחקר מלמדים כי הסטודנטים באתר עברו מתחושת חובה לפעולה מתוך מוטיבציה פנימית והם יזמו קידום תכנים מקצועיים – אישיים במהלך אינטראקציה עם הקהילה.

"הם התנסו באתר כלומדים אוטונומיים, המשמיעים קולם, וכמתכנני לימודים. נבנה ידע על דרכי למידה והוראה בסביבה זו, על כוחה של החצנת ידע ושיקופו ברשת חברתית ועל למידה שיתופית להעצמת הלומד הפרטי. נמצאו שלושה פרופילים של דפוסי למידה שהתעצבו בקורס: למידה כשדה ניסויים לבדיקת סוגיות מקצועיות רלוונטיות, למידה כדי לקדם את הקבוצה כקהילה מקצועית ולמידה כדי להעלות מודעות לנושאים מגוונים ולהיכרות עם חברי" ( לוטן 2012 ) .


הסקירה נכתבה ע"י עמי סלנט , מכון מופ"ת , 2012


מקורות המידע

Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2004). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. Retrieved November 18, 2004 at http://webct3.athabascau.ca/SCRIPT/research/scripts/student/serve_bulletin

Swan, K. (2003). Examining social presence in online courses in relation to students' perceived learning and satisfaction, Journal of Asynchronous Learning , 7(1) retrieved November 18, 2004 .

Beth PERRY , Margaret EDWARDS Exemplary Online Educators: Creating a Community of Inquiry, retrieved October 10, 2012 . http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde18/articles/article6.htm
Diane R. Wood ( 2007 ). Professional Learning Communities: Teachers, Knowledge, and Knowing, Theory into Practice. Vol. 46, Iss. 4; pg. 281

Ann Lieberman , Lynne Miller. Teachers in Professional Communities, Teachers College Press, New York

לוטן , צביה (2012) , ידע מקצועי ודפוסי למידה של מורות באתר רשת חברתית –מקצועית, ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה .
http://portal.macam.ac.il/article/%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%95%d7%93%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%a8

 
קהילות ידע שיתופיות באינטרנט של מורים משתמשי מחשבים ניידים בבתי ספר, 2010 , פורטל מס"ע
http://portal.macam.ac.il/article/%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya