קהילות לומדות של מורי מורים בראי התיאוריה החברתית-תרבותית

צלרמאיר, מ' (2018). "קהילות לומדות של מורי מורים בראי התיאוריה החברתית-תרבותית". דפים 69, תל אביב: מכון מופ"ת

תיאוריות ניהול עדכניות תומכות בלמידה ארגונית-מוסדית, המתבצעת במקרה של מורים במהלך חייהם המקצועיים. המאמר מציג את המושג קהילות לומדות, וסוקר את התיאוריה החברתית-תרבותית (תיאוריית הפעילות), את החוקרים המובילים בתחום הקהילות הלומדות. זאת, תוך התמקדות בחוקרים עכשיוויים, המשתמשים בתיאוריה החברתית-תרבותית כדי לבחון קהילות לומדות של מורי מורים המקיימות מפגשים פנים אל פנים או מפגשים וירטואליים.

התיאוריה החברתית-תרבותית (Activity Theory או בקיצור AT), שפיתחו לב ויגוצקי וממשיכי דרכו, היא הבסיס לפיתוח ולחקר של סביבות למידה חברתיות. ויגוצקי הדגיש את חשיבות השיח הבין-אישי ללמידה, במסגרת אמונתו כי התפתחות קוגניטיבית נובעת מהיותו של האדם יצור חברתי. תיאוריית הפעילות מדגישה את הקֶשר אשר קיים בין פעילות אנושית מכוּונת מטרה לבין המצבים התרבותיים, החברתיים וההיסטוריים שהיא מתרחשת בהם. לפי תיאוריית הפעילות, התַרבות האנושית היא מאגר של כלים, חומרים, נרטיבים, אופני השתתפות ודרכי פעולה; מאגר זה מאפשר לשותפים בתרבות האנושית חופש בחירה מסוים, כזה המוגבל לבחירת הכלי וההקשר החברתי. דרכי פעולה הן תוצרים של הרגלים, מצבי רוח, רגישויות ודרכי התבוננות בעולם; מתוך המאגר הזָמין של דרכי פעולה אפשריות נבחרות אלו שנתפסות כמתאימות ביותר להגשמת המטרה. בתחום פיתוח סביבות הוראה ולמידה, חוקרים עכשוויים של התיאוריה מתמקדים בפיתוח קהילות שיתופיות לומדות של תלמידים, של מורים, ולאחרונה גם של מורי מורים.

לרכישת המאמר המלא

לקריאה נוספת

קהילות לפיתוח מקצועי: תפישותיהם של מורים-מובילים ישראלים ומתאמי תכנית

שיתופיות כליבה של קהיליות למידה מקצועיות מעבר לתרבות ולהקשר: עדויות מקנדה, פינלנד וישראל

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya