קהילות לומדות והעברת ידע בין מורים – המודל המצוי והמודל הרצוי

מקור:
Professional Learning Communities: Teachers, Knowledge, and Knowing, Theory into Practice. Vol. 46, Iss. 4; pg. 281
 
המאמר הנוכחי מנסה לבחון האם ידע ניתן להבניה ולחלוקה ממשית בין מורים המשתתפים בקהילות לומדות. על מנת לענות על שאלת זו בוחנת המחברת שני מודלים של סוגי קהילות מורים ומשווה ביניהם. השאלות המהותיות שנבחנו על ידה: מהי חשיבות העדכון המקצועי של המורים תוך כדי עבודתם, האם המורים הפועלים בקהילת מעשה צריכים להיות פאסיביים ולהסתפק בקליטת ידע בלבד מעמיתיהם (מודל א') או עליהם להיות יותר פעילים ביצירת ידע מקצועי ע"י חקר, עיון והפצה (מודל ב'). המסקנות של המחברת הם שפעילות מורים בקהילות לומדות צריכה לבסס את הידע המקצועי שלהם באופן יזום ופעיל, על ידי חקר ההתפתחויות בכיתות, על ידי ניתוח מושכל של הפעילות בכיתות ועבודת התלמידים. כל זאת תוך כדי דיאלוג עם עמיתיהם לקהילה. אין להסתפק בדגם השגרתי והמוכר לנו של מורים חברי קהילה לומדת אשר ברוב המקרים רק קולטים ידע, אלא יש לבסס את פעילות הקהילה על יצירת ידע, הפצתו ושימורו בכלים שונים. קהילות לומדות פעילות שיוצרות ומפיצות ידע עדיפות מבחינה פדגוגית על קהילות פאסיביות שנוהגות בעיקר לקלוט ידע.
 

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  מאמר חשוב, מבהיר ומסביר את ההבדל בין 2 המודלים. כיצד אפשר להגיע למאמר המלא? אשמח לקישור
  תודה רבה

  פורסמה ב 06/04/2020 ע״י רויטל זאבי

  מרכז פסג"ה ניסויי באר שבע

  פורסמה ב 21/01/2008 ע״י פנינה אלעל אנגלרט

  המטרה:שיפור דרכי הוראה בלשון לקראת בגרות לתלמידים מתקשים בעלי לקויות למידה

  פורסמה ב 29/06/2017 ע״י רחל בוקריס
  מה דעתך?
yyya