קבלת הטכנולוגיה בקרב סטודנטים להוראה: האם המגדר משנה?

מאת: Timothy Teo

Timothy Teo, Xitao Fan, Jianxia Du. "Technology acceptance among pre-service teachers: Does gender matter?", Australasian Journal of Educational Technology, 31(3), 235-251, 2015.

מחקר זה בחן הבדלי מגדר אפשריים בקבלה הנתפסת של סטודנטים להוראה את הטכנולוגיה בעבודתם המקצועית במסגרת המודל של קבלת טכנולוגיה (Technology Acceptance Model).

הממצאים חשפו כי בעוד שלא נמצא הבדל סטטיסטי בין הקבוצות לפי מגדר לגבי השימושיות הנתפסת, עמדות כלפי טכנולוגיה וכוונה להשתמש בטכנולוגיה, הסטודנטיות להוראה השיגו תוצאות נמוכות יותר לגבי קלות השימוש הנתפסת, מה שמציע כי השימוש בטכנולוגיה מאתגר יותר עבור הסטודנטיות להוראה מאשר עבור עמיתיהן הגברים.

במאמר נידונים הממצאים וההשלכות המעשיות לגביהם הנוגעות להכשרת מורים. מוצעים גם כיווני מחקר עתידיים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

גורמים המשפיעים על סטודנטים בהשכלה הגבוהה לאמץ פודקאסט: מחקר אמפירי

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?