קבלת אפליקציות לטאבלט עבור למידה מקוונת מצד משתמשים מבוגרים

מאת: Adnan Riaz

Riaz, A., & Afia, A. (2016, November). Acceptance of tablet apps for e-learning by senior users: A test of unified theory of acceptance and use of technology. Paper presented at the 8th Pan-Commonwealth Forum on Open Learning (PCF8), Kuala Lumpur, Malaysia.

למידה היא תהליך מתמשך. הסביבה העכשווית שמה דגש גם על תהליך של ביטול למידה (delearning) ולמידה מחדש (re-learning). הדבר מעודד את הצורך לרכוש ידע ולפתח מיומנויות לאורך מעגל החיים. עובדים השייכים לסקטורים שונים ולרמות היררכיה שונות יכולים כעת להמשיך בלימודים באמצעות למידה מקוונת.

בהתייחסות במיוחד לסטודנטים המבוגרים (גילאי 50 פלוס), הם מסויגים יותר בקבלת משאבים טכנולוגיים. מחקר זה בוחן בעיקר את הקבלה של אפליקציות הטאבלט (Tablet PC) ככלי ללמידה בקרב משתמשים מבוגרים ואילו גורמים עשויים להאיץ את השימוש בטאבלטים.

נעשה שימוש בתיאוריה המאוחדת של קבלה ושל שימוש בטכנולוגיה (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) בשינויים קלים ונאספו תגובות מ-173 משתמשים מבוגרים.

התוצאות לא רק שחשפו את התנהגות הדחייה של סטודנטים מבוגרים מלהשתמש בטאבלטים כמכשיר למידה אלא גם הדגישו את ההשפעה של ציפיות הביצוע והתנאים המקדמים, אם קובעי המדיניות מעוניינים להגביר שימוש באפליקציות לטאבלט.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

אוצרות דיגיטלית: מסגרת להגברת יוזמות אוריינות בקרב מתבגרים ומבוגרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya