קביעת תכנית לימודים מבוססת מדינה: גישות לתכנית לימודים מקומית הפועלות בנורבגיה ובפינלנד

Molstad, Christina Elde. "State-based curriculum-making: approaches to local curriculum work in Norway and Finland", Journal of Curriculum Studies. Aug2015, Vol. 47 Issue 4, p441-461.

מאמר זה חוקר כיצד רשויות המדינה בנורבגיה ובפינלנד מתכננות את תכנית הלימודים הלאומית כדי לספק תנאי מדיניות שונים עבור עבודה על תכנית לימודים מקומיות ברשויות המקומיות ובבתי הספר.

הנושא נחקר באמצעות השוואה בין האופן שבו הרשויות הלאומיות בנורבגיה ובפינלנד יוצרות מרחב עבור תכנית לימודים מקומית. הנתונים מורכבים מראיונות עם מנהלים בחינוך כמו גם מסמכים לגבי תכניות לימודים וחומרי הדרכה ברמה הלאומית.

הממצאים מציינים שתי דרכים שבהן קביעת תכנית לימודים מבוססת מדינה יכולה לספק תנאים לבקרה.

בפינלנד, העבודה על תכנית הלימודים המקומית מובנית כתהליך פדגוגי לפיתוח תכנית לימודים מקומית. בנורבגיה, העבודה על תכנית הלימודים המקומית מובנית כתהליך ליישום ולהעברת תכנית הלימודים הלאומית.

הדבר שופך אור על כך שתבניות של תכנית לימודים מבוססת מדינה מרמזות על דרכים שונות של בקרה על תכנית לימודים מקומית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מורים, החדשנות של תכנית הלימודים ותצורת המדיניות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya